TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledžis toimub liikumis- ja koordinatsioonipuudega õppijatele soetatud tugitehnoloogiliste lahenduste komplekti avalik esitlus

Teisipäeval, 5. märtsil 2013 kell 13:30 toimub IT Kolledži lugemissaalis (Raja 4C, Tallinn, IV korrus, ruum 407) tugitehnoloogiliste lahenduste komplekti avalik esitlus.

Tugitehnoloogiliste lahenduste komplekt on soetatud liikumis- ja koordinatsioonipuudega õppijatele, kellel tavaarvuti kasutamine on raskendatud. Komplekti kasutusvõimalusi demonstreerivad „jalamees“ Meelis Luks alias Mella (www.mella.ee) ning IT Kolledži õppejõud ja tugitehnoloogia asjatundja Kaido Kikkas.

Komplekt on soetatud Haridus- ja Teadusministeeriumi toel. IT Kolledži erivajadusega õppijate õpikeskkonda täiustavad käesolevast aastast ka seitse reguleeritava kõrgusega lauda, mis hõlbustavad konspekteerimist ratastooli kasutavatel õppijatel. Spetsiifilised lauad on hangitud programmi Primus kaudu. Vastavate tehniliste abivahendite pakkumine on üks oluline võimalus julgustada liikumis- ja koordinatsioonipuudega inimesi IT Kolledžisse õppima asuma.

„Idee ja vajadus hankida IT Kolledžisse tugitehnoloogiliste lahenduste komplekt liikumis- ja koordinatsioonipuudega õppijatele tekkis eelmise õppeaasta alguses, mil kolledžisse asus õppima raske liikumis- ja koordinatsioonipuudega tudeng, “ rääkis IT Kolledži õppekonsultant ja erivajadusega õppijate kontaktisik Liis Miller. „Paraku tema õpingud peagi katkesid, kuna kõrgkooliõpingutega kohanemine osutus liiga keeruliseks; raskusi tekitas ka tehnilises õpikeskkonnas toimetulek, sest tavaarvuti kasutamine oli komplitseeritud.“

Läbi aastate on IT Kolledži õppurkonda kuulunud ratastoolis liikuvaid tudengeid, kelle vajadustega arvestati ka IT Kolledži praeguse õppehoone rajamisel. 2010. aasta kevadel programmi Primus raames Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu ja Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu ekspertide poolt läbi viidud füüsilise juurdepääsetavuse kaardistuse tulemuste põhjal on IT Kolledž kaardistatud Eesti rakenduskõrgkoolidest ainus täieliku ligipääsetavusega õppeasutus (http://www.liikumisvabadus.invainfo.ee/?go=objekt&cid=69). Vastavalt nimetatud kaardistuses esitatud soovitustele ning üliõpilaste tagasisidele aitab reguleeritava kõrgusega laudade kasutamise võimalus auditooriumites kohandada IT Kolledži õpikeskkonda ratastoolis tudengitele veelgi sobivamaks.

Kuna infotehnoloogia valdkond pakub mitmete erivajaduste puhul võimalust sobivaks eneseteostuseks, on erivajadusega inimesed IT Kolledžisse õppima oodatud. Erivajadusega õppijate toetamiseks on IT Kolledžis toimunud ja toimumas erinevaid ettevõtmisi: erivajaduste-teemalised koolitused kolledži tudengitele (sh. üliõpilastuutoritele) ja personalile, infotunnid erivajadusega sisseastujatele, õppehoone füüsilise juurdepääsetavuse kaardistus jne. 2010. aastal tunnustas Eesti Puuetega Inimeste Koda IT Kolledžit hea tahte, avatud meele ning erivajadusega tudengite igakülgse toetamise eest.

„Beth Mende Conny on öelnud, pole olemas võimatuid unistusi, on vaid meie piiratud ettekujutus võimalikkusest,“ tsiteeris Liis Miller.

Lisainfo erivajadustega tudengile: http://www.itcollege.ee/sisseastujale/erivajadustega-tudengile/

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, kus on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 860 õppuri, nendest ligi pooled riigieelarvelistel õppekohtadel. Kümne aasta jooksul on IT Kolledžist suundunud Eesti IT tööjõuturule 585 IT spetsialisti.

Lisainfo:

Liis Miller, õppekonsultant, erivajadusega õppijate kontaktisik
Tel 6285 837
E-post: Liis.Miller@itcollege.ee

Kaido Kikkas, dotsent
Tel 285 826
E-post: kakk@kakupesa.net

Pressiteate koostas ja edastas:
Marje Meenov
, turundusjuht
Tel 6285 817
E-post: Marje.Meenov@itcollege.ee

www.itcollege.ee