TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Konkurss rahvusvahelisele intensiivkususele IT Kolledžis!

06. märts 2013  Teated tudengitele Uudised

Laienda oma rahvusvahelist õpikogemust IT Kolledžis!

Pakume tudengitele võimalust saada väärtuslik ja reaalses töös kasutatav meeskonnatöö kogemus. Tudengitel, kes on jõudnud vähemalt teisele õppeaastale on võimalus osaleda intensiivõppe nädalatel. Peamine eesmärk on pakkuda tudengitele võimalust oma teadmiste ja oskuste proovilepanekuks selliste ülesannete lahendamisel, mis eeldavad mitmetest erinevatest ainetest omandatu rakendamist.

Lisainfot vt „Deploying IT Infrastructure Solutions“

Koht: Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Aeg: 24.03 -06.04 .2013 (kaks nädalat)

Õppejõud: Kreekast, Leedust, Soomest, Rootsist ja Eestist

Kursuse maht: 5 EAP täiendkoolitusena, mida saab soovi korral arvestada IT Kolledži õppekava täitmisel vabaainena. 

Kasu tudengile:

  • Rahvusvaheline meeskonnatöö kogemus
  • Reaalelulise ülesande lahendamise kogemus
  • Oma seniste teadmiste ja oskuste proovilepanek
  • Uute ja huvitavate teadmiste saamine
  • Tasuta täienduskoolitus, võimalus arvestada õppekava täitmisel
  • Tutvused erialases networkis Euroopas

 Nõuded tudengile

  • Soov suhelda intensiivselt rahvusvahelises meeskonnas inglise keeles
  • 100% osalemist kahe nädala jooksul
  • Alates II õppeaasta tudeng

Kompenseeritavad kulud:

  • ühisüritused ja toitlustus on osavõtjatele tasuta.

Kursusel saab osaleda 10 IT Kolledži tudengit alates teisest õppeaastast!

Kursusel osalemiseks palun esitada IT Kolledži Erasmus komisjonile avaldus hiljemalt 15.03.2013, kus põhjendate osalemissoovi. Avaldus edastada õppeosakonda või e-mailile:  Martina.Tsankmann@itcollege.ee. 

Korralduslike küsimuste korral palun pöörduge: Martina.Tsankmann@itcollege
Kursuse sisu küsimustega palun pöörduge: Indrek Rokk@itcollege.ee