TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledžis toimub rahvusvaheline Erasmus intensiivkursus

22. märts 2013  Pressiteated Uudised

IT Kolledžis hakkavad IT tudengid rahvusvahelise intensiivkursuse raames reaalseid IT lahendusi välja töötama

IT Kolledžis toimub esmakordselt 24. märts kuni 6. aprill 2013 rahvusvaheline Erasmus intensiivkursus „Deploying IT Infrastructure Solutions“, mis on välja kasvanud kahel eelneval aastal aset leidnud intensiivõppenädalast. Intensiivkursuse peamine eesmärk on luua IT tudengitele võimalus oma teadmiste ja oskuste proovilepanemiseks reaalsete ülesannete lahendamisel rahvusvahelistes meeskondades. Kahe nädala jooksul lahendavad tudengid  ülesandeid, mille on välja pakkunud IT ettevõte Helmes, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž.

Intensiivõppenädalatel saavad oma oskusi proovile panna tudengid, kes on esimese õppeaasta edukalt sooritanud. Kahe nädala jooksul lahendavad 5-6 liikmelised rahvusvahelised meeskonnad IT valdkonna ülesandeid, mille tulemusena jõutakse kas prototüüp-lahenduseni või lahendusettepanekuteni. Töötavate lahendusteni jõudmine eeldab tudengitelt mitmetes erinevates ainetes omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist ning meeskonnatööd.

Ülesandeid lahendavad üliõpilased on Eestist, Soomest, Leedust ja Kreekast. Lahendusteni jõudmisel abistavad tudengeid välismaiste partnerkõrgkoolide õppejõud, IT Kolledži õppejõud ja kaasatud praktikud.

Intensiivkursuse tulemuste presenteerimine on avalik üritus, mis toimub 4. aprillil algusega kell 14:00 IT Kolledžis. IT tudengid ja ettevõtete esindajad on oodatud presentatsioone kuulama. Palume üritusele eelnevalt registreeruda siin.

2012. aastal oli üheks lahendatavaks ülesandeks „Automaatne võrguühenduste konfigureerimine erinevate võrkudega“. Tellija, Ericsson Research, jäi tulemusega rahule.

Lisainfo 2012. ja 2011. aasta intensiivõppe nädalate ja ülesannete kohta asub IT Kolledži viki veebilehel

2011. aasta kevadel osalesid intensiivõppe nädala töös neli meeskonda. Selle aja sees kaasajastasid tudengid arvutiklassides kasutatavat Linuxi operatsioonisüsteemi, analüüsisid arvutiklassides võrgufailisüsteemi kiiruse suurendamise võimalusi suure kasutajate arvu korral, loodi prototüübid väikeettevõtete veebirakendusele, millega ettevõtted saaksid kliendipöördumisi hallata, nendele vastata ja raporteid koostada ning loodi mobiilirakendus personaalse tunniplaani vaatamiseks.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, kus on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 860 õppuri. IT Kolledžist suundunud Eesti IT tööjõuturule 585 IT spetsialisti.

Lisainfo:

Indrek Rokk
EIK õppejõud
Indrek.Rokk@itcollege.ee