TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Täna algas IT Kolledžis rahvusvaheline intensiivkursus

IT Kolledžis algas rahvusvaheline Erasmus intensiivkursus „Deploying IT Infrastructure Solutions“, mille peamine eesmärk on luua IT tudengitele võimalus oma teadmiste ja oskuste proovilepanemiseks reaalsete ülesannete lahendamisel rahvusvahelistes meeskondades. Kahe nädala jooksul lahendavad tudengid viis elulist IT ülesannet, mille on välja pakkunud IT ettevõte Helmes AS, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž.

Intensiivõppenädalatel saavad oma oskusi proovile panna tudengid, kes on esimese õppeaasta edukalt sooritanud. Kahe nädala jooksul lahendavad 4-6 liikmelised rahvusvahelised meeskonnad IT valdkonna ülesandeid, mille tulemusena jõutakse kas prototüüp-lahenduseni või lahendusettepanekuteni. Töötavate lahendusteni jõudmine eeldab tudengitelt mitmetes erinevates ainetes omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist ning meeskonnatööd.

Ülesandeid lahendavad 18 välistudengit Kreekast, Soomest ja Leedust ning 10 tudengit Eestist. Lahendusteni jõudmisel abistavad tudengeid välismaiste partnerkõrgkoolide õppejõud, IT Kolledži õppejõud Indrek Rokk, Margus Ernits, Linnar Viik, Kärt Rummel, Kaido Kikkas ja kaasatud praktikud. Intensiivkursuse töökeel on inglise keel.

“Konkreetsete, rakenduslike ülesannete lahendamine rahvusvahelistes gruppides on IKT valdkonnas töötavate inimeste normaalne argipäev, kuid kõrgkoolides õppetegevusse seni integreerimata,“ rääkis IT Kolledži õppejõud Linnar Viik ning lisas, et „IT Kolledžis toimuva rahvusvahelise intensiivkursusega saavad nii meie kui muude riikide tudengid just tulevase töö jaoks olulise kogemuse”.

Intensiivkursuse raames lahendatavate ülesannete teemad:
Helmes AS – Õppesõitude registreerimise infosüsteem
Eesti Infotehnoloogia Kolledž – ÕISi turvatestimine
Eesti Infotehnoloogia Kolledž – Tudengile tagasiside andmise süsteem
Eesti Infotehnoloogia Kolledž – Purjetamise tulemuslikkuse analüüs
Tallinna Tehnikaülikool – Robotex võistlustulemuste online kajastamise programm

Intensiivkursuse tulemuste presenteerimine on avalik üritus, mis toimub neljapäeval, 4. aprillil 2013 algusega kell 14:00 IT Kolledžis. Kõik huvilised, IT tudengid ja ettevõtete esindajad on oodatud presentatsioone kuulama. Palume üritusele eelnevalt registreeruda hiljemalt 1. aprillil 2013 kell 12:00 SIIN.

2012. aastal oli üheks lahendatavaks ülesandeks „Automaatne võrguühenduste konfigureerimine erinevate võrkudega“. Tellija, Ericsson Research, jäi tulemusega rahule.
Lisainfo 2012. ja 2011. aasta intensiivõppe nädalate ja ülesannete kohta asub IT Kolledži viki veebilehel.

2011. aasta kevadel osalesid intensiivõppe nädala töös neli meeskonda. Selle aja sees kaasajastasid tudengid arvutiklassides kasutatavat Linuxi operatsioonisüsteemi, analüüsisid arvutiklassides võrgufailisüsteemi kiiruse suurendamise võimalusi suure kasutajate arvu korral, loodi prototüübid väikeettevõtete veebirakendusele, millega ettevõtted saaksid kliendipöördumisi hallata, nendele vastata ja raporteid koostada ning loodi mobiilirakendus personaalse tunniplaani vaatamiseks.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, kus on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 860 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 585 IT spetsialisti.

Lisainfo:

Martina Tsänkmann
IT Kolledži rahvusvahelise- ja distantsõppe spetsialist
Mob 5664 4925
Tel 6285 831
Martina.Tsankmann@itcollege.ee

Indrek Rokk
IT Kolledži õppejõud
Tel 6285 849
Indrek.Rokk@itcollege.ee

Info edastas:
Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia SA / IT Kolledž
Tel 6285 817
Marje.Meenov@itcollege.ee
www.eitsa.ee
www.itcollege.ee