TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledž avab Eestis uudse IT juhmimise magistriõppekava

Tänasest saab IT Kolledžis õppida kogu Eestis uudsel IT juhmimise magistriõppekaval. Spetsialistid, keda Eestis pole varem veel koolitatud, on kogu maailma tööturul üha enam nõutud. Euroopa Liidu ekspertide hinnangul vajab Eesti igal aastal vähemalt 2000 kvalifitseeritud tippjuhmi, kelle laialdased karjäärivõimalused võivad viia välja Euroopa Parlamendini.

IT juhmimise õppekava

Eesmärk

Valmistada ette tööjõuturu vajadustega igakülgselt sobituv IT-tippjuhm, kelle pädevused on küll raskesti hoomatavad, ent kes suudab kiiresti kohaneda kõigi bürokraatlike iseärasustega mistahes kontekstis, omandada töökoha märgisüsteemi ning minimaalse, vallandamise vältimiseks vajaliku tööpanuse taseme.

Õpiväljundid

Lõpetaja on igakülgselt juhm kogu IT-valdkonna ulatuses. Sealhulgas:
• on märkimisväärselt juhm tarkvara vallas
• on arvestatavalt juhm riistvara vallas
• on erakordselt juhm võrgunduse vallas
• on põrutavalt juhm juriidika vallas
• on rabavalt juhm majanduse vallas
• on üllatavalt juhm töökorralduse ja inimsuhete vallas
• on masendavalt juhm (tippjuhm) juhtimise vallas

Lõpetaja oskab:
• tähtsat nägu teha
• nina nokkida (väikese sõrmega)
• arvutil ja kohvimasinal vahet teha
• ebatsensuurselt sõimata (lisaks emakeelele ühes levinud võõrkeeles ja viipekeeles)
• ülikonda või kostüümi selga panna
• küüsi värvida (naissoost lõpetaja) või lipsusõlme siduda (meessoost lõpetaja)
• kohvi juua (maha loksutamata)
• töötegemist simuleerida
• öelda kõlavalt ja väga veenvalt “Blaa-blaa-blaa!”
• rääkida kõrgema taseme kantseliidis. Näiteks lause “Rege rauta suvel” suudab lõpetaja öelda järgmiselt: “Antiikse, keskkonnasõbraliku liikumisvahendi hoolduseks teostatava ferrumiseerimisprotsessi läbiviimine on abikõlbulik (ehk finantseeritav Elboonia sotsiaalbasseini muda abil) perioodil 21. juunist 22. septembrini suurendamaks maa jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku arengu perspektiivi ja juhmimise läbipaistvust ning paralleelselt arvestades vajadust parendada lokaalse tööjõuturu probleemide käitlemist eesrindliku juhmimise meetodite rakendamise teel.”
• kõlavalt ja veenvalt rääkida selliselt, et jutus on kõik olulised ja vähemolulised lühendid ning hüüdlaused sees, aga olulise info sisaldus on 0.
• verbaalselt produtseerida mõõdetamatutes kogustes lõunasse vaatava isase veise põhjapoolsest otsast välja tulevat ainet

Lõpetaja teab:
• et raha saab ämma käest
• et arvuti võib katki minna, kui valesse kohta vajutada
• et internet on see e-tähega ikoon arvuti töölaual
• et “any key” peab igal klaviatuuril olema (ja kui seda ei ole, on puuks)
• et igale saadetud lingile ja e-kirjamanusele tuleb kohe klikkida
• et varukoopiate tegemine on üks täiesti mõttetu asi
• et Facebooki ei tohi täis kirjutada

Õppeained

• IT ebaeetilised, ebapädevad ja asotsiaalsed aspektid
• Masuökonoomika ja ettemõttetus (lisamoodulitena täpe- ja pupuökonoomika)
• Operatsioonisüsteemide pangestamine
• IT kasutuse tõstmine ettevõttes
• Projektijuhmimine ja päheistumine
• Elboonia keel ja kultuur
• Kantseliit: sõnavahu, mulliteksti, libejutu ja umbütleva teksti koostamine (soovijatele vassiv kõnepruuk edasijõudnutele)
• Ignorantia: ekspertnõuannete eiramise meetodid
• Idiokraatia: juhmimise põhikursus
• Rahvusvaheline sahkerdamine
• Kvaliteedijuhmimine (ebakvaliteetse juhmuse asendamine kvaliteetsega)
• Linuxi vältimine töökohal ja serveris (lisaainena on soovitav vaba tarkvara vältimine edasijõudnutele)
• Windowsi piraatimine
• Juhmimistehnoloogiad (pikad juhtmed ja nende hooldamine, sh kokkumineku korral)
• Lahtilaskmisest ja kinnipanemisest hoidumise praktikum
• Pikutamine ja laiutamine organisatsioonis
• Nägudetegemine ja trollimispsühholoogia
• Kohvipauside korraldus (ehk ministeeriumide tööpõhimõtted)
• Viilimispraktika (edasijõudnuile koos tinutamismooduliga)
• PKVV-korraldus E-haiguse ja i-toote baasil (Palju Kisa, Vähe Villa)
• Vingumine ja virisemine internetifoorumites (uudisterminiga kutserdamine)
• IT astroloogiline planeerimine
• Andmete (peale)kaevamine ja andmete vasakule ladustamine
• IT äri ebaeetika ja rehepapluse alused
• Ebareaalainete moodul (ebareaalia)
     o eurokalkulaatoril arvutamine edasijõudnutele
     o laristusmeetodid
     o fooliummütside rakendusvõimalused (edasijõudnuile koos seemnetega)
     o hägustus- ja udutusmeetodid (ehk propaganda ja meediamullide tehnoloogia)
     o diskomantia (ennustamine vanadelt flopiketastelt rituaalse diskomuusika saatel)
     o alternatiivfüüsika ja tambovi-füüsika edasijõudnutele
• Kehaline ajuvabastus (kunst aju energiatarbe vähendamiseks)

Vahetusõppuritele mõeldes on loodud ülimalt atraktiivne ingliskeelne õppemoodul:

• Non-programming for non-programmers
• Fear, Uncertainty and Doubt: a crash course in media mismanagement
• Monkey business ethics
• Philosophical foundations of Shit Happens
• International visual communication (obscene gestures from different cultures)
• Becoming a PHB and BOFH: how to deal with employees

Parimaid tudengeid tunnustatakse IT Pandeemia stipendiumiprogrammi abil.
Esimestele lõpetajatele pakume tippjuhmimise doktoriõpet (DPC, Doctor of Professional Cretinism).

Lisainfo:

Kui teil on ettepanek uue aine lisamiseks, siis palun saatke aine nimi ja kirjeldus õppekava peajuhmidele:
kaido.kikkas@itcollege.ee
margus.ernits@itcollege.ee
indrek.rokk@itcollege.ee
Eesti infotehnolooma sihthüppe asutus

NB! Käesoleva õppekava arendusel EI ole kasutatud ühtegi liitrit Elboonia Liidu sotsiaalbasseini muda.

 

 

 

(Foto: JD Hancock, http://www.flickr.com/photos/jdhancock/3540861791/; CC BY-SA)