TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Täna esitlevad IT tudengid IT Kolledžis rahvusvahelise intensiivkursuse raames väljatöötatud IT lahendusi

Täna, 4. aprillil 2013 algusega kell 14:00 toimub IT Kolledžis rahvusvahelise intensiivkursuse „Deploying IT Infrastructure Solutions“ raames IT tudengite poolt välja töötatud IT lahenduste avalik esitlemine. Otseülekannet saab jälgida IT Kolledži kodulehel www.itcollege.ee ja küsimusi esitada Skype vahendusel ip_itcollege.

Ligi kahe nädala jooksul lahendasid 4-8 liikmelised rahvusvahelised meeskonnad IT valdkonna ülesandeid, mille tulemusena jõuti kas prototüüp-lahenduseni või lahendusettepanekuteni. Tulemuseni jõudmine eeldas tudengitelt mitmetes erinevates ainetes omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist ning meeskonnatööd. „Tudengite meeskonnad on aktiivsed, loomingulised ja jõudsid väärtuslike tulemusteni,“ rääkis IT Kolledži õppejõud Indrek Rokk. „Usun, et ülesannete väljapakkujad jäävad lahendustega igati rahule.“

„Reaalsete ülesannete lahendamine rahvusvahelistes meeskondades annab kõigile osalejatele unikaalse meeskonnatöö ja ka erialase töö kogemuse,“ märkis IT Kolledži rektor Tiit Roosmaa. „Olen kindel, et sellise rahvusvahelise intensiivkursuse läbinud üliõpilased on saanud veel ühe väga hea kogemuse enne tööjõuturule liikumist.“

Erasmus intensiivkursuse raames lahendasid ülesandeid 18 välistudengit Kreekast, Soomest ja Leedust ning 10 tudengit Eestist. Lahendusteni jõudmisel abistasid tudengeid välismaiste partnerkõrgkoolide õppejõud, IT Kolledži õppejõud Indrek Rokk, Margus, Ernits, Linnar Viik, Kärt Rummel, Kaido Kikkas ja kaasatud praktikud. Intensiivkursuse töökeel on inglise keel.

Intensiivkursuse raames lahendatavate ülesannete teemad:
Helmes AS – Õppesõitude registreerimise infosüsteem
Eesti Infotehnoloogia Kolledž – ÕISi turvatestimine
Eesti Infotehnoloogia Kolledž – Tudengile tagasiside andmise süsteem
Eesti Infotehnoloogia Kolledž – Purjetamise tulemuslikkuse analüüs
Tallinna Tehnikaülikool – Robotex võistlustulemuste online kajastamise programm

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, kus on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 860 õppuri. IT Kolledžist suundunud Eesti IT tööjõuturule 585 IT spetsialisti.

Lisainfo:

Martina Tsänkmann
IT Kolledži rahvusvahelise õppe spetsialist
Mob 56 644 925
Tel 6285 831
Martina.Tsankmann@itcollege.ee
www.itcollege.ee

Indrek Rokk
IT Kolledži õppejõud
Tel 6285 849
Indrek.Rokk@itcollege.ee
www.itcollege.ee

Info edastas:
Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia SA / IT Kolledž
Tel 6285 817
Marje.Meenov@itcollege.ee
www.eitsa.ee
www.itcollege.ee

25.03.2013 IT Kolledžis toimuva rahvusvahelise intensiivkursuse raames töötavad IT tudengid välja reaalseid IT lahendusi