TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Diplomitööde kaitsmised õppekaval IT-süsteemide administreerimine (12. juuni 2013)

12. juuni 2013  Teated tudengitele Uudised

12. juuni 2013 kell 9.30 – 17.00

ruum 219

Komisjoni esimees: Valdo Praust

Komisjoni koosseis: Margus Ernits, Rein Remmel, Indrek Rokk, Siim Vene

 

Ragnar Plint –  Veebirakenduse funktsionaalsuse testimise automatiseerimine vanglate infosüsteemi näitel

Kristjan Vaik –  Konfiguratsioonihalduse e-kursuse loomine Puppet tarkvara baasil

Arvi Alamaa –  IP kaameratega valvesüsteemi kasutamise tagamine erinevate operatsioonisüsteemidega

Martin Vedler – IT muudatuste haldus suurettevõtte tootmisüksuses

Kadri Kalpus – Traadita võrgu lahendused kahele suurettevõttele

Sander Arnus – Keskse logilahenduse rakendamine Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuses

Sergei Barol – Operatiivsete klienditeeninduse protsesside juurutamine Riigikantseleis

Kristo Kapten – Office 365 rakendamise valikud organisatsioonis

Taavi Toppi – Kataloogi- ja pilveteenuse sidumine haridusasutuse näitel

Andres Sumin – Nutitelefonide keskhaldus ettevõttes

Juhan Liiva – Andmelao laadimiste ja baasobjektide paigalduste automatiseerimine Eesti Energia AS-i näitel

Ilja Peters – Java rakenduste logikirjete tervikluse tagamine

Velmar Piibeleht – Andmebaasi koormustestimine E-toimiku näitel

Rene Sepp – Kommutaatorite abil kohtvõrgu turvalisuse tõstmine keskmise suurusega ettevõttes

 

NB! Kõik õigused diplomitööde kaitsmiste videosalvestuste kasutamisele kuuluvad Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusele ning salvestuses nähtavatele ja/või kuuldavatele osapooltele. Ilma mainitud osapoolte kirjaliku nõusolekuta on keelatud diplomitööde kaitsmiste videosalvestuste käitlemine väljaspool Eesti Infotehnoloogia Kolledži kodulehekülge.