TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Diplomitööde kaitsmised õppekavadel Infosüsteemide analüüs, Tehnosuhtlus (14. juuni 2013)

14. juuni 2013  Teated tudengitele Uudised

14. juuni 2013 kell 9.30 – 13.30

ruum 219

Komisjoni esimees: Alar Krist

Komisjoni koosseis: Toomas Lepikult, Liivia Mahlapuu, Valdo Praust, Tiina Seeman

 

Andreas Lea (IA) – Süsteemianalüüs Kinnistusraamatu liidestamiseks Nõuete Arvestamise Programmiga

Kristina Kurissoo (IA) – Rakendusele esitatavate nõuete defineerimine pärandrakenduse analüüsi kaudu Swedbank AS-i näitel

Priit Sassian (IA) – ERP projekti põhilised eesmärgid ja nende saavutamine AS-i KG Knutsson näitel

Kädi Avik (TS) – Kasutajate turvakäitumise uuring ja koolituskava Tallinna Kaubamaja kontserni näitel

Janne Raavik (TS) – NUKU muuseumi interaktiivsete lahenduste arendussüsteem

Ülleli Lember (TS) – Ruumiandmetel põhinevate teejuhiste kasutatavuse parandamine huvipunktide abil

Veiko Kukk (TS) – AS-i Eesti Krediidipank IT-osakonna tsentraalne riist- ja tarkvara haldussüsteem

 

NB! Kõik õigused diplomitööde kaitsmiste videosalvestuste kasutamisele kuuluvad Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusele ning salvestuses nähtavatele ja/või kuuldavatele osapooltele. Ilma mainitud osapoolte kirjaliku nõusolekuta on keelatud diplomitööde kaitsmiste videosalvestuste käitlemine väljaspool Eesti Infotehnoloogia Kolledži kodulehekülge.