TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledž on sisseastujate seas jätkuvalt populaarne

10. juuli 2013  Pressiteated Uudised

IT Kolledži kolmele õppekavale on esitatud üle 700 sisseastumisavalduse. Populaarseim õppekava on IT süsteemide arendus, millele järgnevad IT süsteemide administreerimine ja Infosüsteemide analüüs. Vastuvõtt kestab käesoleva nädala reedeni.

„Sisseastujate hulgas on sel aastal palju kõrgete tulemustega kandidaate, sealhulgas mitmeid gümnaasiumi medaliga lõpetanuid,“ rääkis IT Kolledži õppetöö spetsialist Dagmar Tamme ja lisas, et suurenenud on ka kandidaatide hulk, kes soovivad omandada teist kõrgharidust.

Kandideerimise põhjustena on esile toodud IT Kolledži head mainet, õppekavade ligitõmbavust ja keskendumist hariduse pakkumisel vaid ühele kindlale suunale. Enamik kandideerib sõprade, tuttavate, sugulaste, vilistlaste soovitusel. Kandideerimist soodustab kindlasti ka see, et IT Kolledži vilistlased on tööjõuturul hinnatud spetsialistid ja teenivad kõrget palka.

Kõige enam teenivad IT Kolledži vilistlased

Eesti Kõrgkoolide vilistlaste uuringust selgub, et võrreldes teiste kõrgkoolidega saavad Eesti Infotehnoloogia Kolledži lõpetanud kõrgemat palka. Rohkem kui 1000 eurost brutopalka teenib 65% IT Kolledži lõpetajatest. 67% lõpetajatest töötavad tippspetsialistidena ja 23% tehnikute või keskastme spetsialistidena. Üle 90% IT Kolledži lõpetanutest märkisid, et nad teadsid õpinguid alustades õppekava eesmärke, läbitud õpe vastas nende ootustele ning oma töös kasutavad nad sageli õpingute käigus omandatud oskusi ja teadmisi.
Eesti kõrgkoolide vilistlaste uuring (SA Archimedes, 2011)

„2013. aasta vilistlasküsitlus kinnitas IT Kolledži vilistlaste edukust tööturul, enam kui 85% teenib rohkem kui 1000 eurost brutopalka ja ligi 54% lõpetajatest teenib enam kui 1500 eurost brutopalka,“ rääkis IT Kolledži kvaliteedijuht Merle Varendi. „Senised vilistlasküsitlused näitavad, et IT Kolledži lõpetajad leiavad erialase töö juba õpingute lõppetapis ja samas ligi kolmandik vilistlastest jätkab õpinguid magistriõppes Eesti või väliskõrgkoolis.“

Kolme aastaga rakenduslik kõrgharidus

IT Kolledžis omandatakse kolme aastaga rakenduslik IT-alane kõrgharidus. Alates 2013/2014 õppeaasta vastuvõtust kehtivad kõrgkoolidesse sisseastujatele uued reeglid: üliõpilaste jaoks kaovad riikliku koolitustellimuse kohad ning õppeteenustasu maksmine hakkab sõltuma üliõpilase õpiedukusest.

Sisseastumisavaldusi saab esitada päevaõppesse IT süsteemide administreerimise ja IT süsteemide arenduse õppekavadele ning õhtuõppesse Infosüsteemide analüüsi õppekavale.

Sisseastumine toimub infosüsteemis SAIS (www.sais.ee) ööpäevaringselt. Kui kandideerimiseks vajalikud andmed puuduvad riiklikes registrites, siis saab dokumente tuua IT Kolledžisse tööpäeviti kell 10:00-16:00, aadressil Raja 4C, Tallinn.

Dokumentide vastuvõtt päeva- ja õhtuõppe õppekavadele toimub 27. juuni – 12. juuli 2013.
Vastuvõtt kaugõppesse toimub 9.-16. september 2013.

Vaata lähemalt: www.itcollege.ee/sisseastujale/

Täpsem info sisseastumistingimuste kohta: www.itcollege.ee/sisseastumistingimused/

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, kus on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 800 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 634 IT spetsialisti.

 

Lisainfo:

Dagmar Tamme, õppetöö spetsialist
Tel 6285 830
E-post: dagmar.tamme@itcollege.ee
Skype: vastuvott_itcollege

Info edastas:
Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee
www.itcollege.ee