TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledži kaugõppe vastuvõtt algas väga edukalt

11. sept. 2013  Pressiteated Uudised

IT Kolledži kaugõppesse on kahe päevaga esitatud üle 150 sisseastumisavalduse. IT Kolledži kaugõppes saab õppida õppekavadel IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus. Sisseastumisdokumentide vastuvõtt lõppeb 16. septembril 2013.

IT Kolledži kaugõpe sobib eelkõige töötavatele inimestele, kes soovivad omandada kvaliteetset IT kõrgharidust põhitöö kõrvalt. Ligi pooled kaugõppijad töötavad juba täna IT-alal spetsialistide või juhtidena, teine osa kaugõppijatest on IT-kaugete elualade esindajad, kellel on suur huvi ümberõppeks.

IT Kolledži kaugõpe on 2006. aastal ellukutsutud õppevorm, kus osalemine eeldab väga suures mahus, vähemalt 75% ulatuses, tudengi iseseisvat tööd. Iseseisva õppe toetamiseks on õppekava ainekursused viidud e-õppe vormi ning õppematerjalid on kättesaadavad veebikeskkonnas. Valdav osa õppejõu ja ainekursusel osalejate omavahelisest suhtlusest toimub e-õppe suhtlusvahendite abil. Auditoorne õppetöö toimub õppesessioonidena nädalalõppudel, keskmiselt iga kolme nädala tagant. Õpingute edukaks läbimiseks kaugõppe vormis on vajalik enesedistsipliin ja enesemotivatsiooni oskus.

IT KOLLEDŽ ON POPULAARNE

IT Kolledž on sisseastujate seas väga populaarne, seda näitas taaskord suvisel vastuvõtuperioodil esitatud sisseastumisavalduste hulk. Päeva- ja õhtuõppesse esitati 797 avaldust ja õppima asus 176 esmakursuslast. IT Kolledži neljateistkümnenda päeva- ja õhtuõppe vastuvõtuperioodi populaarseim õppekava oli IT süsteemide arendus.

SISSEASTUMISDOKUMENTIDE VASTUVÕTT

Vastuvõtt toimub kahele õppekavale: IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus. Dokumente saab esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS kuni 16. septembrini 2013.

Kutsekeskhariduse omandanud ning enne 2004. aastat keskhariduse omandanud kandidaadid täidavad avalduse SAIS-is ja toovad kandideerimiseks vajalikud dokumendid IT Kolledžisse. Dokumente saab esitada IT Kolledži õppeosakonda Raja tänav 4C igal tööpäeval kell 10:00-16:00. Lisaks saab dokumente esitada laupäeval, 14. septembril kell 10:00-16:00.

Sisseastujatele on eeltingimuseks Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastava välisriigi hariduse omamine. Riigieksamid ei ole sisseastumisel nõutud, kuid matemaatika riigieksami tulemus annab sisseastumisel kuni ühe lisapunkti.

Vaata lähemalt: www.itcollege.ee/kaugope

Täpsem info sisseastumistingimuste kohta: www.itcollege.ee/sisseastumistingimused/

INFOTUNNI SALVESTUS

06.09.2013 toimunud kaugõppe infotunni salvestust saab vaadata IT Kolledži YouTube kanalist www.youtube.com/estonianitcollege

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, kus on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 870 õppuri. IT Kolledžist suundunud Eesti IT tööjõuturule 634 IT spetsialisti.

 

Lisainfo:

Dagmar Tamme, õppetöö spetsialist
Tel 6285 830
E-post: dagmar.tamme@itcollege.ee
Skype: vastuvott_itcollege

 

Info edastas:

Marje Meenov, turundusjuht
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee
www.itcollege.ee