TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Järelkonkurss Erasmusega välisõpingutele või -praktikale!

28. okt. 2013  Teated tudengitele Uudised

Erasmus programmi konkurss 2013/2014 õppeaasta kevadsemestri vahetusüliõpilaste ja välispraktika sooritusteks on avatud ajavahemikul  28. oktoober –  03. november  2013.

Vahetusüliõpilaste õppekohtadele kandideerimine

Konkursil osalemise tingimused:
•    oled immatrikuleeritud üliõpilane ja Erasmuse õppeperioodi alguseks lõpetanud 1. õppeaasta;
•    sul on Eesti või mõne programmis osaleva välisriigi kodakondsus või Eesti Vabariigi alaline elamisluba;

Konkursil kandideerimiseks palume esitada õppeosakonda järgmised dokumendid:
1) vabas vormis sooviavalduse, kus on märgitud:
•    millises  IT Kolledži partnerkõrgkoolis soovid õppida;
•    põhjenda, miks on valitud just see õppeasutus ja kuidas seal õpetatav haakub erialaõpingutega IT Kolledžis;
•    oma võõrkeele oskuse tase;

2) Välisõpingute kava:
•    mis on korrektselt täidetud ja vastavusse viidud enda õppekava ainetega IT Kolledžis;
•    välisopingute kava;

*Konkursil arvestatakse kandidaatide õppeedukust ja kandideerimissoovi põhjendatust.

IT Kolledžil on Erasmus partnerkõrgkoolid:

Leedus, Poolas, Portugalis, Saksamaal, Soomes, Taanis, Türgis, Slovakkias, Hollandis, Kreekas, Austrias ja Rootsis. Täpsema info partnerkõrgkoolide kohta leiad siit.

Välispraktika

Erasmuse stipendiumiga on õigus minna välispraktikale üliõpilasel, kes:
•    on täitnud praktikale pääsemise eeltingimused IT Kolledžis;
•    on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanik;
•    oled immatrikuleeritud IT Kolledži tudengiks;

*Kandideerimiseks esita õppeosakonda vormikohane avaldus ja esialgne praktikaplaan.

Lisainfo:

Erasmuse programm
IT Kolledži tudengite kogemused