TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Teadlased uurivad noorte IT karjäärivalikute põhjuseid

14. nov. 2013  Uudised

Haridusteadlased ning IT-teadlased ja praktikud TÜ-st, TTÜ-st ja Eesti Infotehnoloogia Kolledžist uurivad, mis on suunanud noori oma haridusvalikuid IT valdkonnas tegema. Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Infotehnoloogia Kolledžisse astunud üliõpilased toovad peamiste põhjustena välja valdkonna arengu, eelnevad kogemused ja võimalused tööturul.

TÜ, TTÜ ning IT Kolledži koostöös uuritakse, miks suur osa IT valdkonna üliõpilasi katkestab oma õpingud juba esimesel aastal. Lisaks ülikoolis toimuva selgitamisele uuritakse põhjuseid, mis on suunanud neid oma valikuid tegema üldhariduskoolides õppimise ajal. Kaks ja pool aastat kestva teadusprojekti tulemusel loodetakse anda soovitusi, mida peaks koolis, laiemalt valdkonna populariseerimisel, kõrgkoolis vastuvõtul ja õpetamisel tegema, et IT sektori vajadused järelkasvu osas oleks rahuldatud. Euroopas on praegu hinnanguliselt puudus 700 000 IT sektori töötajat.

Projekti esimeste tulemuste alusel on kõrgkoolideülene konkurss valdkonna 1. taseme kõrgharidusõppesse astumisel 2,6 kandidaati kohale. Suurem osa 1464 kandidaadist on otsustanud avaldused esitada ainult ühte kõrgkooli, kuid 189 kandideeris kahte kõrgkooli ning 30 neist kandideeris nii TÜs, TTÜs kui ka IT Kolledžis. Kandidaatidest veerand on neiud ja neil on suurem tõenäosus vastuvõtmiseks kui noormeestel. Vastuvõetud üliõpilased tõid kandideerimisel teistest kandidaatidest suurema tõenäosusega kandideerimise põhjustena välja võimalused tööturul, valdkonna arengu ja IT sobivuse neile endile. 52% vastuvõetutest peab vähemalt 60% suuruseks tõenäosust, et nad asuvad valdkonnas tööle juba õpingute käigus.

IKT karjäärivalikute põhjuste uuring toimub Eesti kõrgkoolide ning IT ettevõtteid ühendava Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ühisprojektina Kreeka, Soome, Saksamaa ja Hollandi teadlaste nõustamisel Euroopa regionaalarengu fondi toel.

14.-15. novembril toimub projekti esimene rahvusvaheline teadusseminar. Lähemalt saab lugeda projekti veebilehelt http://ikt.ut.ee/.

 

Lisainfo:

Margus Pedaste
TÜ tehnoloogiahariduse professor, projekti teaduskoordinaator
Tel: 7376021
E-post: margus.pedaste@ut.ee

 

Info edastas:
Marje Meenov, IT Kolledži turundusjuht
E-post: marje.meenov@itcollege.ee