TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledži robootikalaborisse loodi uued töökohad

Projekti „Sardsüsteemide arenduse töökohtade loomine EIK robootikalaborisse“ raames loodi IT Kolledži robootikalaborisse kolm töökohta, mis on varustatud vajalike seadmete, tööriistade ning materjalidega sardsüsteemide arendamiseks.

IT Kolledži robootikalaborisse loodi uued töökohad Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse programmi Tiigriülikool toel. Projekti kogumaksumus oli üle 8600 euro.

„Loodud töökohad on leidnud juba rakendust rahvusvaheliseks robootikavõistluseks Robotex 2013 ettevalmistamisel,“ märkis IT Kolledži õppejõud Margus Ernits. „Alates 2013/2014 õppeaasta kevadsemestrist on võimalus teostada sardsüsteemide loomisega seotud projekte õppeainetes Projekt 1 ja Projekt 2. Lisaks on võimalik kevadsemestril toimuval intensiivõppenädalal lahendada sardsüsteemide arendamisega seotud ülesandeid või rakendada võimalusi diplomitöö tegemisel. Ka annavad uued töökohad võimaluse korraldada robootikalaboris koolitusi ja töötubasid.“

IKT-alase kõrghariduse toetusprogrammi “Tiigriülikool” ja selle jätkuprogrammi “Tiigriülikool+” eesmärk on toetada kvalifitseeritud õppejõudkonna ja kaasaegse infrastruktuuri arendamist Eesti kõrgkoolides.

Projekti „Sardsüsteemide arenduse töökohtade loomine EIK robootikalaborisse“ rahastati HITSA Tiigriülikooli programmi meetme “IKT erialade eriotstarbeliste õppe- ja teaduslaborite sisustamine” abil. Projeki teostamise aeg oli 22. mai – 31. oktoober 2013.

Projekti eesmärk oli luua robootika õppelaborisse töökohad, mis annavad tudengitele võimaluse tegeleda süvendatult sardsüsteemide arendusega praktiliste tööde abil. Loodavaid töökohti hakkavad kasutama tudengid õppeainete Projekt 1 ja Projekt 2 raames tehtavate praktiliste lahenduste realiseerimisel. Töökohtade abil saab parandada robootika ja sardsüsteemidega seotud praktilise töö kvaliteeti. Loodavaid töökohti rakendatakse samuti rahvusvahelise robootikavõistluse Robotex robotite valmistamiseks ja seetõttu probleemipõhise õppe läbiviimiseks.

Projekti kaugem eesmärk on parandada IKT hariduse taset Eesti Infotehnoloogia Kolledžis läbi praktilise töö mahu suurendamise ja projektipõhise õppe. Lisaks kasutatakse töökohti tulevikus gümnaasiumi õppuritele töötubade korraldamisel, mille kaudu suurendatakse IKT hariduse mõju ja populaarsust noorte seas.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, kus on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 950 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 634 IT spetsialisti.

 

Lisainfo:

Margus Ernits, IT Kolledži õppejõud
Tel 6285 868
E-post: margus.ernits@itcollege.ee

 

Info edastas:
Marje Meenov, IT Kolledži turundusjuht
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee