TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledži ja Proact Estonia koostöö andmesalvestuse valdkonnas

19. dets. 2013  Pressiteated Uudised

IT Kolledži ja Proact Estonia koostöö sai alguse TUUMIK projekti raames, mille eesmärk on suurendada ettevõtete kaasatust IT Kolledži tegevusse. Käesoleva koostöö eesmärk on laiendada koostöös ettevõtjatega õppeaine „Andmesalvestustehnoogiad“ õpetamise võimalusi. Õppeaine annab ülevaate erinevatest tänapäevastest suure mahuliste andmete salvestamise ja haldamise tehnoloogiatest. Ainet läbib käesoleval semestril IT Kolledžis ca 30 IT süsteemide administreerimise õppekava tudengit.

Koostöö raames tutvub IT Kolledži õppejõud Katrin Loodus nädala jooksul andmesalvestustehnoloogiate arendamise ja hooldamise ettevõtte igapäevatööga ning Proact Estonia võimaldab Katrin Loodusel osaleda Hitachi korporatsiooni poolt pakutaval „Hitachi Data Systems Storage Foundations“ väliskoolitusel Suurbritannias. Lisaks kinkis Proact Estonia IT Kolledžile 30 Hitachi Data Systems akadeemia õpikut „Storage concepts: Storing and Managing Digital Data“, mida saavad kõik ainet läbivad tudengid kasutada, kui vajalikku ning ajakohast andmesalvestustehnoloogiate käsiraamatut.

„Käesoleva koostöö tulemusena saab ainesse sisse tuua reaalelul baseeruvaid näiteid ning praktiseerivate spetsialistide parimaid tavasid, mis kujundab terviklikemate baasteadmistega spetsialiste,“ rääkis IT Kolledži õppejõud Katrin Loodus ja lisas, et “ühtlasi on võimalik keskenduda tudengite pädevuste arendamisel ettevõtete tegelike ootuste täitmisele, mitte pelgalt teoreetiliste teadmiste omandamisele, pakkumaks seeläbi pikemas perspektiivis kvaliteetsemat praktilist kõrgharidust. Soetatud õppematerjalid on abistavaks ning toetavaks vahendiks, et tudengitel oleks võimalik saada terviklikumad ning ülevaatlikemaid teadmisi ka neis valdkondades, mida aine raames läbi võtta ei jõua. Ettevõtete panustamine taolistesse ettevõtmistesse on perspektiivikas igas IT valdkonnas, kuna annab võimaluse juba eos kujundada kvaliteetsemate süsteemide ehitamise ning haldamise põhimõtteid, mille muutmist on hilisemas töökeskkonnas oluliselt kulukam teha.“

IT Kolledži õppeaine „Andmesalvestustehnoloogiad“ annab ülevaate erinevatest tänapäevastest suure mahuliste andmete salvestamise ja haldamise tehnoloogiatest. Tutvustatakse kõvaketaste algtõdesid, RAID, SAN (Storage Area Networks), NAS (Network-Attached Storage), SAN ja CAS tehnoloogiaid. Lisaks tutvustatakse andmete varundamise, taastamise ja replikeerimise (nii kohalik kui ka kaug) tehnoloogiaid.

Õppeaine eesmärk on tutvustada erinevaid andmete salvestamise ja haldamise tehnoloogiatepõhialuseid. Aine käigus õpib tudeng eristama olemasolevaid andmete salvestustehnoloogiaid ning praktikumides õpitu põhjal ka kasutama neid reaalses töökeskkonnas. Kursuse lõpuks oskab tudeng määratleda salvestustehnoloogia vajadust ettevõttes, rakendada õpitud teadmisi süsteemide haldamisel ja loomisel ning varundada olemasolevaid salvestustehnoloogiatel põhinevaid süsteeme.

TUUMIK („Eesti Infotehnoloogia Kolledži tuumikõppekavade uuendamine ning ettevõtetega koostöömudeli loomine ja käivitamine tööturu vajadustest lähtuvalt“) projekti otseseks eesmärgiks on Eesti IKT kõrghariduse kvaliteedi parandamine ja konkurentsivõime tõstmine Läänemere piirkonnas läbi kahe IT Kolledži tuumik-õppekava (IT süsteemide administreerimine ning IT süsteemide arendamine) uuendamise ning valdkonna ettevõtete ja kõrgkoolide vahelise uuendusliku koostöömudeli loomise ning käivitamise.

Proact (www.proact.ee) on Euroopa juhtiv sõltumatu andmesalvestuse integraator ja pilveteenuste pakkuja. Pakkudes ärikriitilisi lahendusi alates aastast 1994 aitavad nad organisatsioonidel üle kogu maailma vähendada riske, kulusid ning pakkuda paindlikke, kättesaadavaid ja väga turvalisi IT-teenuseid. Nende lahendused katavad kõik andmesalvestuse, virtualiseerimise, võrgunduse ja turvalisuse aspektid – Proact on teostanud 3500 edukat projekti ja haldab Proacti ettevõtte pilves 10 petabaiti (PB) andmeid. Proact aitab klientidel läbi viia muudatusi – olgu ajendiks vajadus kiirete uuenduste järele, või soov kasutada ära uusi võimalusi ning eristuda konkurentidest.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (www.hitsa.ee). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 940 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 634 IT spetsialisti.

 

Lisainfo:

Katrin Loodus, IT Kolledži õppejõud
Tel 6285 834
E-post: katrin.loodus@itcollege.ee

Info edastas:
Marje Meenov, IT Kolledži turundusjuht
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee

www.itcollege.ee