TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Järelkonkurss rahvusvahelisele intensiivkursusele Poolas

19. veebr. 2014  Teated tudengitele Uudised

Laienda oma rahvusvahelist õpikogemust Poolas!

IT Kolledži üliõpilastele on avatud konkurss osalemiseks rahvusvahelisel intensiivkursusel
„PROMAND – Programming Mobile Applications For Android System“.

Koht: Bydgoszcz, Poola

Aeg: 09.03 -22.03.2014  (kaks nädalat)

Õppejõud: Lätist, Leedust, Soomest, Portugalist, Eestist ja Poolast.

Kursuse maht: 5 EAP, millest 3 EAP-d arvestatakse kursuse edukal läbimisel IT Kolledži IT süsteemide arenduse õppekava tudengitel valikainena I397 – Mobiilirakenduste arendamine Android platvormile (3 EAP-d). Ülejäänud EAP-d arvestatakse vabaainetena. Teiste õppekavade tudengitel arvestatakse 5 EAP-d vabaainena.

Teemad:

  • Overwiew to develope applications for Android devices;
  • Actual team work in multicultural teams.

Kompenseeritavad kulud:

  • 75 % reisikuludest kompenseeritakse ERASMUS IP vahenditest peale kursusel osalemist;
  • majutus, ühisüritused ja toitlustus on osavõtjatele tasuta.

Kursusel osalejad saavad stipendiumi- HITSA stipendium 75 eurot tudengi kohta.

Kursusel osalemiseks palun esitada Erasmus komisjonile vabas vormis avaldus, kus põhjendate osalemissoovi. Avaldus esitada õppeosakonda või e-mailile:  Martina.Tsankmann@itcollege.ee hiljemalt 25.02.2014. 

Otsuse teeb IT Kolledži Erasmus komisjon.  Kursusel saab osaleda 4 IT Kolledži tudengit alates teisest õppeaastast.

Lisainfo:

Martina Tsänkmann
Rahvusvahelise õppe spetsialist, õppekonsultant