TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledž on esimene kõrgkool Eestis, kes on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavade kvaliteedi hindamise

Eesti Infotehnoloogia Kolledž läbis edukalt informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi kvaliteedihindamise. IT Kolledž on hetkel ainuke kõrgkool Eestis, kes on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja kõikide õppekavade kvaliteedi hindamise, saades rahvusvahelistelt hindamisekspertidelt positiivse hinnangu mõlemas hindamisprotsessis.

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas 5. veebruaril 2014 kinnitada IT Kolledži hindamisaruande ja viia läbi järgmine IT Kolledži õppekavade kvaliteedi hindamine 7 aasta pärast – IT Kolledži õppekavade kvaliteet tunnistati nõuetele vastavaks. Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine on välishindamine, mille käigus hinnatakse õppekavade ning nende alusel toimuva õppe ja õppealase arendustegevuse vastavust õigusaktidele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele ja arengusuundadele eesmärgiga anda soovitusi õppe kvaliteedi parandamiseks.

„Selline positiivne hinnang loob hea aluse veelgi kiiremale edasiliikumisele ning annab IT Kolledžile väga soodsa positsiooni Eesti kõrgharidusmaastikul,“ tõdes Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektor Tiit Roosmaa ja lisas, et selle tulemuse taga on paljud meie väga head partnerid nii ülikoolide kui ettevõtete seas. „Mul on väga hea meel tänada nii meie partnereid kui kogu IT Kolledži kollektiivi suurepärase panuse eest pakkuda meie üliõpilastele rahvusvahelisel tasemel hinnatavat IT-kõrgharidust,“ ütles rektor Tiit Roosmaa.

„Positiivne on tõdeda, et väliseksperdid tunnustasid IT Kolledži kaasaja nõuetele vastavaid õpitingimusi, õppekavade praktilist suunitlust, orienteeritust tööturu vajadustele ja tihedaid sidemeid tööandjatega,“ tõstis esile IT Kolledži kvaliteedijuht Merle Varendi.

EKKA Kõrghariduse Hindamisnõukogu 5. veebruari istungi otsused:
http://ekka.archimedes.ee/uudised/korghariduse-hindamisnoukogu-5-veebruari-istungi-otsused

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 900 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 649 IT spetsialisti.

13.09.2013 IT Kolledž läbis edukalt institutsionaalse akrediteerimise

 

Lisainfo:

Merle Varendi, kvaliteedijuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 812
E-post: merle.varendi@itcollege.ee

Heli Mattisen, juhataja
Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA)
SA Archimedes
Toompuiestee 30, 10149 Tallinn
Tel 517 8197
E-post: heli.mattisen@archimedes.ee
www.ekka.archimedes.ee

Info edastas:
Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee