TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledžil on uus logo

Valmis Eesti Infotehnoloogia Kolledži uus logo, mis on üks osa Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ühtsest visuaalsest identiteedist, märgisüsteemist. Uue visuaalse identiteedi autor on loovagentuur AKU disainerid Alari Orav ja Kaarel Kala. Uus IT Kolledži logo võetakse kasutusele järk-järgult, hiljemalt uue õppeaasta alguseks on kogu visuaalne identiteet uuendatud.

„IT Kolledži kui kaasaegse infotehnoloogia kõrgkooli logo vajas uuendamist,“ ütles IT Kolledži turundusjuht Marje Meenov ja lisas, et kuigi IT Kolledžis omandatava hariduse sisu on tähtsam, on seejuures piisavalt oluline ka visuaalne kuvand.

AKU disainer Alari Orav lisas: “On väga hea meel tõdeda, et aina rohkemad riikilikud institutsioonid tunnetavad vajadust hästi läbimõeldud ja paindliku identiteedisüsteemi järele, mis lubab lihtsalt ning väikeste kuludega uusi allasutusi lisada. IT Kolledži logo ja visuaalne identiteet vastavad tänapäevaste kommunikatsioonikanalite nõudmistele ning annavad kohase vormi asutuse tulevikku suunatud tegevusele.”

IT Kolledži logo ühendab endas märgisüsteemi/sümbolit, mis põhineb “H“-tähe ja numbri märgi ehk „hashtagi“ kombinatsioonist ning tuleneb Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) logost. Dünaamiline märk, mis sümboliseerib hariduse ja infotehnoloogia kokkupuutepunkti kontsentreeritud pühendumust. IT Kolledži põhivärvid on sinine ja helesinine ning HITSA põhivärvid on sinine ja roheline, mis sümboliseerivad hariduse traditsioone ning infotehnoloogia innovaatilisust.

„HITSA tekkimisel ei loodud uut organisatsiooni, vaid liideti olemasolevad ja hästituntud asutused: Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, Tiigrihüppe Sihtasutus ja EENet,“ ütles HITSA Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juht Raili Somelar ja lisas, et kõigi kolme organistatsiooni liitmise tulemusena sai kasutusele võetud uus märk, mis sümboliseerib ettevõtte innovaatilisust, noortepärasust ja digitaalses keskkonnas kasutatavat # märki. „Kuna kõigil kolmel ettevõttel ja IT Kolledžil oli oma logomärk olemas, siis oli lihtsaim viis ühise identiteedi kommunikeerimiseks kasutusele võtta sarnane märk. Igale allüksusele vastab siiski eristav mustrikombinatsioon. Uus sümbol võeti kasutusele ühise identiteedi tähistamiseks, mitte lihtsalt muutuse enda pärast,“ lisas HITSA Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juht Raili Somelar.

Märk jaotub 16-ks diagonaalselt poolitatud ruuduks, mis moodustavad graafilise süsteemi aluse. Ruutude pooli roteerides ja värviga täites saab tekitada erinevaid märke, mis on samas äratuntavalt ühe süsteemi osad.

HITSA kui katusorganisatsiooni märk sisaldab endas elemente kõikide allasutuste märkidest.

 

 

 

 

 

HITSA Innovatsioonikeskuse logo:

 

 

 

 

 

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk EENet logo:

 

 

 

 

 

AKU on loovagentuur, mis tegeleb laiapõhjaliste ja mõtestatud disainilahenduste väljatöötamisega. Nende olulisemate projektide hulka kuuluvad Riigikogu uus identiteet, ETV ja ETV2 kanalite ekraanigraafika, Estonia maja 100 juubeli identiteet, Tallinn Music Weeki ning Tallinna Arhitektuuribiennaali identiteet ja kujunduslahendused. Agentuuri asutasid 2012. aastal disainerid Alari Orav, Kaarel Kala ja Uku-Kristjan Küttis.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 900 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 649 IT spetsialisti.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) eesmärgiks on IT-hariduse toetamine ja tänapäevase tehnoloogia juurutamine kõikide tasemete haridusasutustes, nende varustamine moodsate infosüsteemidega, ning kõrge kvalifikatsiooniga IKT spetsialistide ettevalmistamise tagamine.

Lisainfo:

Marje Meenov
turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee
www.itcollege.ee

Raili Somelar
Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Tel 53 440 66053 440 660
E-post: raili.somelar@hitsa.ee
www.hitsa.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT Kolledži logo koosneb märgist/sümbolist ja logotüübist ehk nimest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti Infotehnoloogia Kolledži eesti ja inglise keelne logo ja alternatiivne logo.

 

 

Free via Skype