TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledžis algas rahvusvaheline intensiivkursus

IT Kolledžis algas rahvusvaheline Erasmus intensiivkursus „Deploying IT Infrastructure Solutions“, mille peamine eesmärk on luua IT tudengitele võimalus oma teadmiste ja oskuste proovilepanemiseks reaalsete ülesannete lahendamisel rahvusvahelistes meeskondades. Kahe nädala jooksul lahendavad tudengid viis elulist IT ülesannet, mille on välja pakkunud ettevõte Bang&Olufsen, Tartu Linnavalitsus koostöös e-Riigi Akadeemiaga ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž.

Intensiivõppenädalatel saavad oma oskusi proovile panna tudengid, kes on esimese õppeaasta edukalt sooritanud. Kahe nädala jooksul lahendavad 4-6 liikmelised rahvusvahelised meeskonnad IT valdkonna ülesandeid, mille tulemusena jõutakse kas prototüüp-lahenduseni või lahendusettepanekuteni. Töötavate lahendusteni jõudmine eeldab tudengitelt mitmetes erinevates ainetes omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist ning meeskonnatööd.

Ülesandeid lahendavad 21 välistudengit Kreekast, Soomest, Leedust ja Saksamaalt ning 3 tudengit Eestist. Lahendusteni jõudmisel abistavad tudengeid välismaiste partnerkõrgkoolide õppejõud, IT Kolledži õppejõud Indrek Rokk, Margus Ernits, Truls T. Ringkjob, Tiia Tänav, Kärt Rummel, Kaido Kikkas ja kaasatud praktikud. Intensiivkursuse töökeel on inglise keel.

Intensiivkursuse raames lahendatavate ülesannete teemad:
Coprporate ISP Network Designing and Implementation – IT Kolledž
Entry Test Web Application – IT Kolledž
Visualization of Municipality’s Budget – Tartu linnavalitsus koostöös eRiigi akadeemiaga
Mobile Remote Control App – Bang&Olufsen
A Professional too Valuable to Lose – IT Kolledž

Intensiivkursuse tulemuste presenteerimine on avalik üritus, mis toimub neljapäeval, 10. aprillil 2014 algusega kell 15:00 IT Kolledžis. Kõik huvilised, IT tudengid ja ettevõtete esindajad on oodatud presentatsioone kuulama.

2013. aastal oli üheks lahendatavaks üleandeks õppesõitude registreerimise infosüsteem. IT ettevõte Helmes AS jäi koostööga väga rahule ning arvas, et väljatöötatud õppesõitude registreerimise infosüsteem võiks teoreetiliselt olla esimene prototüüp suuremast lahendusest. IT Kolledži õppeinfosüsteemi (ÕIS) turvatestimise ülesande käigus leitud nõrkused edastati arendajatele ja kõrvaldati koheselt. Tudengile tagasiside andmise süsteemi lahendus osutus samuti täiesti rakendatavaks.

Lisainfo 2013. aasta intensiivõppe nädalate ja ülesannete kohta asub IT Kolledži viki veebilehel.

2012. aastal oli üheks lahendatavaks ülesandeks „Automaatne võrguühenduste konfigureerimine erinevate võrkudega“. Tellija, Ericsson Research, jäi tulemusega rahule.

2011. aasta kevadel osalesid intensiivõppe nädala töös neli meeskonda. Selle aja sees kaasajastasid tudengid arvutiklassides kasutatavat Linuxi operatsioonisüsteemi, analüüsisid arvutiklassides võrgufailisüsteemi kiiruse suurendamise võimalusi suure kasutajate arvu korral, loodi prototüübid väikeettevõtete veebirakendusele, millega ettevõtted saaksid kliendipöördumisi hallata, nendele vastata ja raporteid koostada ning loodi mobiilirakendus personaalse tunniplaani vaatamiseks.

Lisainfo 2012. ja 2011. aasta intensiivõppe nädalate ja ülesannete kohta asub IT Kolledži viki veebilehel.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 860 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 649 IT spetsialisti.

 

Lisainfo:

Martina Tsänkmann
IT Kolledži rahvusvahelise õppe spetsialist ja õppekonsultant
Mob 5664 4925
Tel 6285 831
Martina.Tsankmann@itcollege.ee

Indrek Rokk
IT Kolledži õppejõud
Tel 6285 849
Indrek.Rokk@itcollege.ee

Info edastas:
Marje Meenov
IT Kolledži turundusjuht
Tel 6285 817
Marje.Meenov@itcollege.ee