TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Täna esitlevad IT tudengid IT Kolledžis rahvusvahelise intensiivkursuse raames väljatöötatud IT lahendusi

Täna, 10. aprillil 2014 algusega kell 15:00 toimub IT Kolledžis rahvusvahelise intensiivkursuse „Deploying IT Infrastructure Solutions“ raames IT tudengite poolt välja töötatud IT lahenduste avalik esitlemine. Otseülekannet saab jälgida IT Kolledži kodulehel www.itcollege.ee ja küsimusi esitada Skype vahendusel ip_itcollege.

Ligi kahe nädala jooksul lahendasid 4-6 liikmelised rahvusvahelised meeskonnad IT valdkonna ülesandeid, mille tulemusena jõuti kas prototüüp-lahenduseni või lahendusettepanekuteni. Tulemuseni jõudmine eeldas tudengitelt mitmetes erinevates ainetes omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist ning meeskonnatööd. „Meeskonnad on tublid ja pühendunud ning nende tehtud tööl on ülesannete väljapakkujatele kindlasti oluline väärtus“, rääkis IT Kolledži õppejõud Indrek Rokk.

„Reaalsete ülesannete lahendamine rahvusvahelistes meeskondades annab kõigile osalejatele unikaalse meeskonnatöö ning samas ka erialase töö kogemuse,“ märkis IT Kolledži rektor Tiit Roosmaa.

Erasmus intensiivkursuse raames lahendasid ülesandeid 21 välistudengit Kreekast, Soomest, Leedust, Saksamaalt ning 3 tudengit Eestist. Lahendusteni jõudmisel abistasid tudengeid välismaiste partnerkõrgkoolide õppejõud, IT Kolledži õppejõud Indrek Rokk, Margus Ernits, Truls T. Ringkjob, Tiia Tänav, Kärt Rummel, Kaido Kikkas ja kaasatud praktikud. Intensiivkursuse töökeel on inglise keel.

Intensiivkursuse raames lahendatavate ülesannete teemad:
Coprporate ISP Network Designing and Implementation – Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Entry Test Web Application – Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Visualization of Municipality’s Budget – Tartu linnavalitsus koostöös e-Riigi akadeemiaga
Mobile Remote Control App – Bang&Olufsen
A Professional too Valuable to Lose – Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 860 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 649 IT spetsialisti.

 

Lisainfo:

Martina Tsänkmann
IT Kolledži rahvusvahelise õppe spetsialist
Mob 56 644 92556 644 925
Tel 6285 831
Martina.Tsankmann@itcollege.ee

Indrek Rokk
IT Kolledži õppejõud
Tel 6285 849
Indrek.Rokk@itcollege.ee

Info edastas:
Marje Meenov
IT Kolledži turundusjuht
Tel 6285 817
Marje.Meenov@itcollege.ee

 

 

 

 

31.03.2014 IT Kolledžis algas rahvusvaheline intensiivkursus

Free via Skype