TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Konkurss Erasmus välisõpingutele või – praktikale

28. apr. 2014  Teated tudengitele

Erasmus programmi konkurss 2014/2015 õppeaasta vahetusõpingute ja -praktika sooritamiseks on avatud ajavahemikus  28. aprill –  07. mai 2014.

Konkursil osalemise tingimused:

  • oled immatrikuleeritud üliõpilane ja Erasmuse õppeperioodi alguseks lõpetanud 1. õppeaasta
  • sul on Eesti või mõne programmis osaleva välisriigi kodakondsus või Eesti Vabariigi alaline elamisluba

Konkursil kandideerimiseks palume esitada õppeosakonda järgmised dokumendid:

Vahetusüliõpilaste õppekohtadele kandideerimine:
1) vabas vormis sooviavalduse, kus on märgitud:

  • millises  IT Kolledži partnerkõrgkoolis soovid õppida;
  • põhjenda, miks on valitud just see õppeasutus ja kuidas seal õpetatav haakub erialaõpingutega IT Kolledžis;
  • oma võõrkeele oskuse tase.

2) Välisõpingute kava:

  • valisopingute kava
  • korrektselt täidetud ja vastavusse viidud enda õppekava ainetega IT Kolledžis

*Konkursil arvestatakse kandidaatide õppeedukust, koormuse nõude täitmist ja kandideerimissoovi põhjendatust.

IT Kolledžil on Erasmus partnerkõrgkoolid:
Leedus, Poolas, Portugalis, Saksamaal, Soomes, Taanis, Türgis, Slovakkias, Hollandis, Kreekas, Austrias ja Rootsis. Täpsem info partnerkõrgkoolide kohta leiad siit.

Välispraktika

Erasmuse stipendiumiga on õigus minna välispraktikale üliõpilasel, kes:

  • on täitnud praktikale pääsemise eeltingimused IT Kolledžis;
  • on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanik;
  • omab alalist elamisluba Eestis või on Eesti riigi poolt tunnistatud kodakondsuseta isikuks.

*Kandideerimiseks esita õppeosakonda vabas vormis avaldus ja esialgne praktikaplaan.

Lisainfo:
Erasmuse programm

IT Kolledži tudengite kogemused