TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledži INFOTUND SISSEASTUJATELE

28. mai 2014  Pressiteated Uudised

Neljapäeval, 5. juunil 2014 kell 15:00 toimub IT Kolledžis, Raja 4C, ruumis 316 INFOTUND SISSEASTUJATELE. Sisseastumisdokumentide vastuvõtt päeva- ja õhtuõppe õppekavadele toimub 26.06. – 04.07.2014.

Infotunnist toimub reaalajas otseülekanne IT Kolledži veebilehel www.itcollege.ee ja infotundi on võimalik jälgida ka viipekeeles.

IT Kolledžist annab ülevaate rektor Tiit Roosmaa, õppekavasid tutvustavad õppejõud ja õppekavajuhid Indrek Rokk (IT süsteemide administreerimine), Margus Ernits (IT süsteemide arendus) ja Alar Krist (Infosüsteemide analüüs), haridusreformist räägib õppeosakonna juhataja Inga Vau ning sisseastumistingimusi tutvustab õppetöö spetsialist Dagmar Tamme. Tudengielust räägib IT süsteemide administreerimise õppekava 3. kursuse tudeng Matis Palm ja sellest, miks ta otsustas õppida infotehnoloogiat IT Kolledžis.

Vastuvõtt toimub kolmele õppekavale: IT süsteemide administreerimine (päevaõpe), IT süsteemide arendus (päevaõpe) ja Infosüsteemide analüüs (õhtuõpe). Dokumente saab esitada sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee) 26. juunist kuni 4. juulini 2014.

IT Kolledžisse kandideerimise eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus. Kõikidele õppekavadele toimub vastuvõtt ühtse pingerea alusel. Täiskoormusega õppe valinud sisseastujad kandideerivad riigifinantseeritavale (tasuta) õppekohale (va kandidaadid, kes on eelnevalt rakenduskõrgharidusõppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta õppekohal õppinud ning ei saa selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul asuda teist korda õppima samal kõrgharidusastmel tasuta õppekohal). Osakoormusega õpe on tasuline.

Vaata lähemalt: www.itcollege.ee/sisseastujale/

Täpsem info sisseastumistingimuste kohta: www.itcollege.ee/sisseastumistingimused/

Alates uuest õppeaastast premeerib IT Kolledž tublimaid nutika spetsialiseerumise erialadele õppima asunud tudengeid 160 eurose erialastipendiumiga kuus. Nutika spetsialiseerumise õppekavad IT Kolledžis on IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Stipendiumi väljamaksmist koordineerib SA Archimedese programm Primus. Stipendiume maksab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

IT Kolledž on esimene kõrgkool Eestis, kes on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavade kvaliteedihindamise, saades rahvusvahelistelt hindamisekspertidelt positiivse hinnangu mõlemas hindamisprotsessis.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 850 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 649 IT spetsialisti.

 

Lisainfo:

Dagmar Tamme, õppetöö spetsialist
Tel 6285 830
E-post: dagmar.tamme@itcollege.ee
Skype: vastuvott_itcollege

 

Info edastas:

Marje Meenov, turundusjuht
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee