TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž liitus eduroamiga

Eelmisel nädalal liitus Eesti Infotehnoloogia Kolledž EENeti kaudu rändluse projektiga eduroam (education roaming), mis võimaldab teadus- ja hariduskogukondade kasutajatele turvalist ja vaba juurdepääsu internetile kõigis projektiga ühinenud asutustes. Näiteks Tartu Ülikooli või Amsterdami Ülikooli külastav IT Kolledži õppejõud või tudeng saab seal oma tavalise kasutajanime ja parooliga internetti tänu eduroamile. 22.-23. mail IT Kolledžis toimunud Cisco Networking Academy 2014 konverentsil leidis eduroam arvukalt kasutajaid konverentsil osalejate poolt.

eduroami eelised võrreldes avatud WiFi võrguga:

  • Kõik eduroami ligipääsupunktid on ühise võrgutunnusega (SSID: eduroam), mis lihtsustab oluliselt kasutaja sülearvuti häälestamist.
  • eduroami ühendused autenditakse, mistõttu WiFi internetti pakkuv asutus saab kontrollida, kes võrku kasutab.
  • Paljudes riikides või asutustes on avatud WiFi võrgud turvakaalutlustel keelatud, kuid eduroami abil saab külalisi teistest akadeemilistest asutustest siiski internetti lubada.
  • Autentimisinfo põhjal saab asutus teha otsuseid, kas lubada inimene sisevõrku, anda talle vaid internetiühendus või keelata ühendus hoopis.

Eesti eduroami juurdepääsupunktid ja liitumisest projektiga: www.eduroam.ee
eduroami kasutamine maailmas: www.eduroam.org

 

Lisainfo:

Siim Kruusmaa, infosüsteemide juht
HITSA / Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 823
E-post: siim.kruusmaa@itcollege.ee

Maria Ritskok, projektijuht
HITSA / Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet)
Tel 7302 110
E-post: maria.ritskok@eenet.ee
Raekoja plats 14, Tartu 51004
www.eenet.ee

 

29.05.2014 EENet uudised