TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledži lõpetas XII lend, tunnustati õppejõude ja toetajaid

Reedel, 20. juunil 2014 toimus Eesti Infotehnoloogia Kolledži XII lennu pidulik lõpuaktus Rahvusooper Estonia teatrisaalis, kus 76 edukat lõpetajat said IT Kolledži diplomi.

IT Kolledži lõpetasid cum laude IT süsteemide administreerimise õppekaval Sten Aus, IT süsteemide arenduse õppekaval Einar Kivisalu ja Andre Tšernikov ning Infosüsteemide analüüsi õppekaval Jako Tinkus.

Paljude suurepäraste diplomitööde hulgast valiti 2014. aasta parimaks Marju Ignatjeva diplomitöö teemal „Tarkvaraprojekti arenduse ja testimise taristu automatiseerimine Cybernetica AS-i näitel“ („Automating the Development and Testing Infrastructure of a Software Project based on the Example of Cybernetica AS“). Marju Ignatjeva lõpetas IT süsteemide arenduse õppekava ja pälvis Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) stipendiumi – Parim rakenduskõrgkooli lõputöö 2014.

Lõpuaktusel andis IT Kolledži rektor Tiit Roosmaa üle IT Kolledži Aasta Toetaja 2013 tiitli headele partneritele – EMT ja Elion Ettevõtted – pikaajalise koostöö ja olulise panuse eest kolledži arengusse. Aasta toetaja tiitli võttis vastu Enn Saar Elion Ettevõtted AS-st.

AS EMT ja Elion Ettevõtted AS on IT Kolledži toetajad olnud alates kolledži loomisest 2000. aastal, aidanud sisustada õppeklasse, toetanud tudengeid järjepidevalt stipendiumitega, pakkunud võimalusi ettevõttepraktika läbimiseks ja korraldanud hulgaliselt ettevõttekülastusi kolledži tudengitele. AS EMT ja Elion Ettevõtted AS on IT Kolledži kuldtoetajad aastast 2009 ja 2010. AS EMT on varasemalt pälvinud IT Kolledži Aasta Toetaja 2008 tiitli.

Samuti tunnustati IT Kolledži XII lennu lõpuaktusel õppejõude. IT Kolledži Aasta Õppejõud 2014 on Margus Ernits, kes tudengite arvates on super õppejõud, kelle erialast professionaalsust tõsteti esile, eriti oskust juhtida tähelepanu olulistele ja elu lihtsustavatele pisidetailidele; õppejõud, kes leidis aega tegelemaks igaühega individuaalselt, seda nii praktikatundide ajal kui ka kirjatöödele tagasisidet andes. Lahe linuxi guru.

IT Kolledži suurepärased õppejõud 2013/2014 õppeaastal on Kaido Kikkas ja Kristiina Hakk.
Kaido Kikkas
on IT Kolledži tudengite poolt hinnatud kui suurepärast tagasisidet andev ja tudengeid kiitev õppejõud, kelle jaoks on oluline tagasiside andmine ja tudengite aktiivsus. Mõtlema ei saa õpetada, kuid tema aine annab mõtetele väljundi.
Kristiina Hakk
on IT Kolledži tudengite poolt hinnatud kui särav, hooliv, õiglane, konkreetne ja suurepärase õpetamismetoodikaga karismaatiline õppejõud. Matemaatika ei peagi olema kuiv ja igav.

IT Kolledži parim külalisõppejõud 2013/2014 õppeaastal on Alar Krist, kes on IT Kolledži tudengite poolt hinnatud kui suurepäraselt ettevalmistatud õppematerjalide ja parima õpetamismetoodikaga õppejõud, kes väärtustab koostööd ja tagasiside andmist tudengitele.

26. juunil 2014 algab IT Kolledžis vastuvõtt kolmele õppekavale: IT süsteemide administreerimine (päevaõpe), IT süsteemide arendus (päevaõpe) ja Infosüsteemide analüüs (õhtuõpe). Sisseastumisdokumente saab esitada sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee) 26. juunist kuni 4. juulini 2014.

IT Kolledž on esimene kõrgkool Eestis, kes on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavade kvaliteedihindamise, saades rahvusvahelistelt hindamisekspertidelt positiivse hinnangu mõlemas hindamisprotsessis.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 770 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 710 IT spetsialisti.

 

 

 

 

 

 

 

Lisainfo:

Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee
www.itcollege.ee

Facebook: www.facebook.com/itcollege.ee
LinkedIn: http://linkd.in/1icXfI5