TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledžis soovib õppima asuda 725 tudengikandidaati

09. juuli 2014  Pressiteated Uudised

IT Kolledži päeva- ja õhtuõppe õppekavadele esitati 725 sisseastumisavaldust. Populaarseim õppekava oli IT süsteemide arendus, kuhu soovib õppima asuda 410 huvilist, ehk üle poole kõigist sisseastujatest. Täna toimub IT Kolledžis eelneva IT-alase (töö)kogemusega kandidaatidele IT-alaste pädevuste test, mida tuleb sooritama ligi viiendik sisseastujatest.

„Olgugi, et sellel aastal oli IT Kolledži vastuvõtuperiood tunduvalt lühem, kui eelnevatel aastatel, ei kahandanud see märkimisväärselt sisseastumisavalduste arvu,“ tõdes IT Kolledži õppetöö spetsialist Dagmar Tamme ja lisas, et huvi IT Kolledžis õppimise vastu on jätkuvalt kõrge.

IT Kolledži päeva- ja õhtuõppesse võetakse vastu 170 uut tudengit. Sissesaanud tudengite nimekiri avaldatakse 11. juulil 2014 IT Kolledži kodulehel. Õppekohtadele vastu võetud üliõpilaskandidaatide õppetööle registreerumise tähtaeg on 14. juuli 2014.

IT Kolledži 15. õppeaasta avaaktus toimub 27. augustil kell 12.00.

Lisaks päeva- ja õhtuõppele on võimalik õppima asuda ka IT Kolledži kaugõppes, kuhu võetakse vastu 90 uut tudengit. Dokumentide vastuvõtt kaugõppe õppekavadele (IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus) toimub 10.-16. september 2014.

IT Kolledž on esimene kõrgkool Eestis, mis on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavade kvaliteedihindamise, saades rahvusvahelistelt hindamisekspertidelt positiivse hinnangu mõlemas hindamisprotsessis.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 700 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 710 IT spetsialisti.

 

Lisainfo:

Dagmar Tamme, õppetöö spetsialist
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 830
E-post: dagmar.tamme@itcollege.ee
Skype: vastuvott_itcollege

 Info edastas:

Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee

Facebook
LinkedIn