TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Esmakursuslane! Matemaatika tasanduskursuse algus 22. august

10. juuli 2014  Teated tudengitele Uudised

Aine kuulub õppekavade IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus valikainete hulka. Aine õpetamise eesmärk on tagada ettevalmistus läbimaks õppekava kohustuslikku ainet I101 Matemaatiline analüüs.

Õppetöö toimub enne õppeaasta algust so 22. august – 04. september kuni kolmes õpperühmas. Kursusele registreerumine ja edasise tegevuskava tutvustamine toimub esimesel kokkusaamisel 22. augustil. Õppetöö on tihedalt põimunud auditoorse töö ja iseseisva tööga.

Õppeaine I018 Matemaatika tasanduskursus, 2 EAP, 16 tundi harjutusi, 36 tundi iseseisvat tööd, õppejõud Kirsti Kislenko.

Õppeaine kirjelduse leiad siit!

22. august (R) – 3,33 tundi    
 kl 12.00 – 13.45   ruum 314
 kl 14.00 – 14.45   ruum 314
23. august (L) – 3 tundi sh kontolltöö    
 I grupp kl   9.30 – 11.00   ruum 221
 kl 11.15 – 12.00   ruum 221
 II grupp kl 12.30 – 14.00   ruum 221
 kl 14.15 – 15.00   ruum 221
 III grupp kl 15.30 – 17.00   ruum 221
          kl 17.15 – 18.00   ruum 221

25. august (E) – 4 tundi sh kontrolltöö

   
I grupp kl  9.30 – 11.00   ruum 221
kl 11.15 – 12.45   ruum 221
II grupp kl 13.00 – 14.30   ruum 221
kl 14.45 – 16.15   ruum 221
III grupp kl 16.30 – 18.00   ruum 221
kl 18.15 – 19.45   ruum 221
26. august (T) – 3 tundi     
I grupp kl   9.30 – 11.00   ruum 221
kl 11.15 – 12.00   ruum 221
II grupp kl 12.30 – 14.00   ruum 221
kl 14.15 – 15.00   ruum 221
III grupp kl 15.30 – 17.00   ruum 221
kl 17.15 – 18.00   ruum 221
27. august (K) – iseseisev töö    

28. august (N) – 3 tundi sh kontrolltöö

   
I grupp kl   9.30 – 11.00   ruum 221
kl 11.15 – 12.00   ruum 221
II grupp kl 12.30 – 14.00   ruum 221
 kl 14.15 – 15.00   ruum 221
 III grupp kl 15.30 – 17.00   ruum 221
 kl 17.15 – 18.00   ruum 221
29. august (R) – kontrolltöö tagasiside, konsultatsioon    
kl 14.30 – 16.00   ruum 221
04. september (N) – arvestus    
kl 14.00 – 15.45   ruum 221