TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

ESMAKURSUSLASTE EELNÄDAL

18. aug. 2014  Pressiteated Uudised

E S M A K U R S U S L A S T E L E

2014/2015 õa sügissemestri eelnädal 27. – 29. august 2014

Õppekava:      IT süsteemide arendus
                         IT süsteemide administreerimine
                         Infosüsteemide analüüs

 

27. august (K)
       Õppejõud    Ruum
  10.00

Õppeosakonnast allkirjastatud omafinantseeritavale õppekohale õppeteenuslepingu ja õppuri poolt tellitud ISIC-kaardi
väljastamine

  407
  12.00 – 13.15 Aktus   314
  13.30 – 15.00 Õpingukorralduse ja erialatutvustuse loeng Margus Ernits 314
  15.30 – 17.00 Tuutortund (õppekava Infosüsteemide analüüs,
õpperühm IA17, IA18)
Signe Künnapuu, Liisa Kunnus 317/319
28. august (N)      
  12.30 – 14.00 Tuutortund (õppekavad IT süsteemide administreerimine
ja IT süsteemide arendus õpperühm 11, 12)
Kelly Tragel. Maanus Indov 317/319
  14.30 – 15.45 Inglise keele test õppuritele,
kes soovivad alustada inglise keele õpinguid
Kärt Rummel 314
29. august (R)      
  10.00 – 11.30 Tuutortund (õppekava IT-süsteemide arendus,
õpperühmad 13,14 ja ka 15 – kes õpivad matemaatika tasanduskursusel
Mihkel Künnapas, Den-Daniel Dobrus 317/319
  12.00 – 13.30 Loeng “Huvitav eriala, mis “sunnib” õppima
iga päev ja igal pool”
Priit Raspel 314
  14.00 – 15.30 Matemaatika tasanduskursus, kontrolltöö tagasiside   221
  14.00 – 15.30 Tuutortund (õppekava IT süsteemide arendus,
õpperühm 15)
Lauri-Rihard Liba,  Eleri Mölder 317/319
  14.15 – 15.30 Inglise keele test õppuritele, kes soovivad
alustada inglise keele õpinguid
Kärt Rummel 316
  16.00 – 17.30 Inglise keele test õppuritele, kes soovivad
alustada inglise keele õpinguid
Kärt Rummel 316

Ajakavas võib toimuda muudatusi.