TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledži KAUGÕPPE INFOTUND SISSEASTUJATELE

03. sept. 2014  Pressiteated Uudised

Esmaspäeval, 8. septembril 2014 kell 14:00 toimub IT Kolledžis, Raja 4C, ruumis 221 sisseastujatele infotund. Sisseastumisdokumentide vastuvõtt kaugõppesse toimub 10.-16. september 2014.

Infotunnist toimub otseülekanne IT Kolledži veebilehel www.itcollege.ee ja infotundi on võimalik jälgida ka viipekeeles. IT Kolledžist annab ülevaate rektor Tiit Roosmaa, õppekavasid tutvustab õppekavajuht ja õppejõud Margus Ernits, kõrgharidusreformist räägib õppeosakonna juhataja Inga Vau ning sisseastumistingimusi tutvustab õppetöö spetsialist Dagmar Tamme.

Vastuvõtt toimub kahele õppekavale: IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus. Dokumente saab esitada sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee) 10.–16. september 2014. Kutsekeskhariduse omandanud ning enne 2004. aastat keskhariduse omandanud kandidaadid täidavad avalduse SAIS-is ja toovad kandideerimiseks vajalikud dokumendid IT Kolledžisse. Dokumente saab tuua IT Kolledžisse Raja tänav 4C, ruum 222 igal tööpäeval kell 10:00-16:00. Lisaks saab dokumente esitada laupäeval, 13. septembril kell 10:00-16:00.

IT Kolledžisse kandideerimise eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus. Mõlemale õppekavadele toimub vastuvõtt ühtse pingerea alusel. Täiskoormusega õppe valinud sisseastujad kandideerivad riigifinantseeritavale (tasuta) õppekohale (va kandidaadid, kes on eelnevalt rakenduskõrgharidusõppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta õppekohal õppinud ning ei saa selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul asuda teist korda õppima samal kõrgharidusastmel tasuta õppekohal). Osakoormusega õpe on tasuline.

Vaata lähemalt: www.itcollege.ee/kaugope/ ja www.itcollege.ee/sisseastujale/

Täpsem info sisseastumistingimuste kohta: www.itcollege.ee/sisseastumistingimused/

IT Kolledž on esimene kõrgkool Eestis, kes on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavade kvaliteedihindamise, saades rahvusvahelistelt hindamisekspertidelt positiivse hinnangu mõlemas hindamisprotsessis.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 870 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 710 IT spetsialisti.

 

Lisainfo:

Dagmar Tamme, IT Kolledži õppetöö spetsialist
Tel 6285 830
E-post: dagmar.tamme@itcollege.ee
Skype: vastuvott_itcollege

Info edastas:
Marje Meenov, IT Kolledži turundusjuht
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee
www.itcollege.ee