TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledžis algas kaugõppe vastuvõtt

10. sept. 2014  Pressiteated Uudised

Tänasest kuni 16. septembrini toimub IT Kolledži kaugõppe vastuvõtt õppekavadele IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus. IT Kolledži kaugõpe sobib eelkõige töötavatele inimestele, kes soovivad omandada kvaliteetset IT kõrgharidust põhitöö kõrvalt. Ligi pooled kaugõppijad töötavad juba täna IT-alal spetsialistide või juhtidena, teine osa kaugõppijatest on IT-kaugete elualade esindajad, kellel on suur huvi ümberõppeks.

IT Kolledži kaugõpe on 2006. aastal ellukutsutud õppevorm, kus osalemine eeldab väga suures mahus, vähemalt 75% ulatuses, tudengi iseseisvat tööd. Iseseisva õppe toetamiseks on õppekava ainekursused viidud e-õppe vormi ning õppematerjalid on kättesaadavad veebikeskkonnas. Valdav osa õppejõu ja ainekursusel osalejate omavahelisest suhtlusest toimub e-õppe suhtlusvahendite abil. Auditoorne õppetöö toimub õppesessioonidena nädalalõppudel, keskmiselt iga kolme nädala tagant. Õpingute edukaks läbimiseks kaugõppe vormis on vajalik enesedistsipliin ja enesemotivatsiooni oskus.

IT Kolledži kaugõppesse võetakse vastu 90 uut tudengit. Sissesaanud tudengite nimekiri avaldatakse 20. septembril 2014 IT Kolledži kodulehel.

IT-ALASTE PÄDEVUSTE TEST

Sellel aastal on esmakordselt võimalik IT Kolledžisse sisseastumisel teenida kuni üks lisapunkt IT-alaste pädevuste testiga. IT-alaste pädevuste test ei ole kohustuslik ja seda on oodatud tegema eelneva IT-alase (töö)kogemusega kandidaadid.

„IT-alaste pädevuste test on hea võimalus juba IT-spetsialistina töötavale sisseastujale, kelle gümnaasiumiõpingud toimusid aastaid tagasi, et konkureerida otse gümnaasiumist tulevate kandidaatidega,“ ütles IT Kolledži õppeosakonna juhataja Inga Vau.

SISSEASTUMISDOKUMENTIDE VASTUVÕTT

Dokumente saab esitada sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee) 10.–16. september 2014. Kutsekeskhariduse omandanud ning enne 2004. aastat keskhariduse omandanud kandidaadid täidavad avalduse SAIS-is ja toovad kandideerimiseks vajalikud dokumendid IT Kolledžisse. Dokumente saab tuua IT Kolledžisse Raja tänav 4C, ruum 222 igal tööpäeval kell 10:00-16:00. Lisaks saab dokumente esitada laupäeval, 13. septembril kell 10:00-16:00.

IT Kolledžisse kandideerimise eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus. Mõlemale õppekavadele toimub vastuvõtt ühtse pingerea alusel. Täiskoormusega õppe valinud sisseastujad kandideerivad riigifinantseeritavale (tasuta) õppekohale (va kandidaadid, kes on eelnevalt rakenduskõrgharidusõppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta õppekohal õppinud ning ei saa selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul asuda teist korda õppima samal kõrgharidusastmel tasuta õppekohal). Osakoormusega õpe on tasuline.

Vaata lähemalt: www.itcollege.ee/kaugope/ ja www.itcollege.ee/sisseastujale/

Täpsem info sisseastumistingimuste kohta: www.itcollege.ee/sisseastumistingimused/

INFOTUNNI SALVESTUS

08.09.2014 toimunud kaugõppe infotunni salvestust saab vaadata IT Kolledži kodulehel: www.itcollege.ee/kaugoppe-infotund-2014/

IT Kolledž on esimene kõrgkool Eestis, kes on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavade kvaliteedihindamise, saades rahvusvahelistelt hindamisekspertidelt positiivse hinnangu mõlemas hindamisprotsessis.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 870 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 710 IT spetsialisti.

Lisainfo:

Dagmar Tamme, IT Kolledži õppetöö spetsialist
Tel 6285 830
E-post: dagmar.tamme@itcollege.ee
Skype: vastuvott_itcollege

Info edastas:

Marje Meenov, IT Kolledži turundusjuht
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee
www.itcollege.ee