TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Konkurss Erasmus+ programmiga välisõpingutele või -praktikale

07. okt. 2014  Teated tudengitele Uudised

 

Konkurss Erasmus+ programmi 2014/2015 õppeaasta kevadsemestri vahetusüliõpilaste ja välispraktika sooritusteks on avatud ajavahemikus  07. – 14. oktoober  2014.

Vahetusüliõpilaste õppekohtadele kandideerimine

Konkursil osalemise tingimused:

  • oled immatrikuleeritud üliõpilane ja Erasmuse õppeperioodi alguseks lõpetanud 1. õppeaasta
  • oled Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanikud;    

Konkursil kandideerimiseks palume esitada õppeosakonda järgmised dokumendid:

1) vabas vormis sooviavalduse, kus on märgitud:

  • millises  IT Kolledži partnerkõrgkoolis soovid õppida,
  • põhjenda, miks on valitud just see õppeasutus ja kuidas seal õpetatav haakub, erialaõpingutega IT Kolledžis,
  • oma võõrkeele oskuse tase.

2) Välisõpingute kava:

  • mis on korrektselt täidetud ja vastavusse viidud enda õppekava ainetega IT Kolledžis;
  • välisõpingute kava valisopingute kava.

*Konkursil arvestatakse kandidaatide õppeedukust, koormust ja kandideerimissoovi põhjendatust.

IT Kolledžil on Erasmus partnerkõrgkoolid:

Leedus, Poolas, Portugalis, Saksamaal, Soomes, Taanis, Türgis, Slovakkias, Hollandis, Kreekas, Austrias ja Rootsis. Täpsem info partnerkõrgkoolide kohta IT Kolledži koduleheküljel: https://www.itcollege.ee/tudengile/erasmus/oppima/ .

Välispraktika

Erasmuse stipendiumiga on õigus minna välispraktikale üliõpilasel, kes:

  • on täitnud praktikale pääsemise eeltingimused IT Kolledžis,
  • on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanik,
  • on immatrikuleeritud IT Kolledžis.

*Kandideerimiseks esita õppeosakonda vormikohane avaldus ja esialgne praktikaplaan (kui juba on).

Lisainfo:

Erasmuse programm:  https://www.itcollege.ee/tudengile/erasmus/
Välispraktika https://www.itcollege.ee/tudengile/erasmus/praktikale/