TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledž avab uue õppekava – Cyber Security Engineering

Eesti Infotehnoloogia Kolledž avab 2015. aasta sügisel uue ingliskeelse õppekava Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad). Sisseastumisdokumente võetakse vastu alates 11. märtsist 2015.

Uue õppekava Cyber Security Engineering eesmärk on pakkuda laiapõhjalist küberturvalisuse alast kõrgharidust, sidudes valdkonnapõhiselt tervikuks tarkvaraarenduse ja infosüsteemide administreerimise. Õppekava lõpetanud on võimelised iseseisvalt disainima, arendama, rakendama ja haldama turvanõudeid järgivaid IT süsteeme.

„Uus õppekava ühendab DevOps mõtteviisi küberturvalisuse teemadega pakkudes väljakutseid ka nendele inimestele, kellel IKT-alane töökogemus on juba olemas,“ ütles IT Kolledži õppejõud ja Cyber Security Engineering õppekava juht Margus Ernits. „Praktiliste oskustega küberturbe spetsialist orienteerub nii süsteemide arendamise kui ka administreerimise vallas ja uus õppekava loob selleks eeldused,“ lisas Margus Ernits.

„Kübermaailm muutub aina tähtsamaks osaks meie elus, kuid seni puudus Eestis rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe tasandil analoogne õppekava,“ rääkis IT Kolledži rektor Tiit Roosmaa. „Oleme IT Kolledžis loonud sõbraliku, kaasaegse ja innovaatilise õppekeskkonna ning ootame uuele ingliskeelsele õppekavale õppima ka huvilisi väljaspool Eestit. Uue õppekava avamine toetab Eesti Infotehnoloogia Kolledži rahvusvahelistumist ja pakub kolledži tudengitele suurepärase võimaluse õppida rahvusvahelises seltskonnas Eestist lahkumata,“ lisas rektor Tiit Roosmaa.

Cyber Security Engineering on rakenduskõrgharidusõppe (180 Euroopa ainepunkti ehk EAP) päevaõppe õppekava, mille läbimisel omandatakse bakalaureusekraadiga võrdväärne, kuid spetsiifilisem, kutsele orienteeritud kvalifikatsioon. IT Kolledži lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata magistriõppes Eestis või välismaal.

Nominaalne õppeaeg on 3 aastat ja õppetöö toimub inglise keeles. Cyber Security Engineering õppekaval õppimine on tasuline (1200 eurot semestris).

Cyber Security Engineering õppekava koosneb järgmistest moodulitest:

  • Üldpädevused (16 EAP)
  • Infotehnoloogia alused (24 EAP)
  • IT süsteemide arendus (38 EAP)
  • IT süsteemide administreerimine (22 EAP)
  • Küberturvalisus (16 EAP)
  • Valikained (32 EAP saab valida erinevatest moodulitest)
  • Ettevõttepraktika (27 EAP)
  • Lõputöö (5 EAP)

Avalduste esitamine toimub infosüsteemides SAIS ja DreamApply.

Täpsem info sisseastumistingimuste kohta: www.itcollege.ee/en/admission/

IT Kolledž on sisseastujate seas populaarne. Eelmisel vastuvõtuperioodil esitati päeva- ja õhtuõppe õppekavadele 725 ja kaugõppesse 412 sisseastumisavaldust ehk kokku 1137 avaldust, mida on rohkem kui IT Kolledžis tudengeid. Päeva- ja õhtuõppes asus eelmisel õppeaastal õppima 170 ja kaugõppes 90 uut tudengit.

IT Kolledž on esimene kõrgkool Eestis, mis on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavade kvaliteedihindamise, saades rahvusvahelistelt hindamisekspertidelt positiivse hinnangu mõlemas hindamisprotsessis.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad). Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 840 õppuri. IT Kolledžist on suundunud IT tööjõuturule 728 IT spetsialisti.

 

Lisainfo:

Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
study@itcollege.ee
www.itcollege.ee/en/
www.facebook.com/estonianitcollege

Martina Tsänkmann, rahvusvahelise õppe spetsialist
Tel +372 6285 831+372 6285 831
martina.tsankmann@itcollege.ee

Margus Ernits, õppejõud ja Cyber Security Engineering õppekava juht
Tel +372 6285 868+372 6285 868
margus.ernits@itcollege.ee

Info edastas:
Marje Meenov, turundusjuht
Tel +372 6285 817+372 6285 817
marje.meenov@itcollege.ee

You’ll need Skype CreditFree via Skype