TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledžis algas vastuvõtt

26. juuni 2015  Pressiteated Uudised

Tänasest kuni 6. juulini toimub IT Kolledžis sisseastumisdokumentide vastuvõtt õppekavadele IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Esmakordselt on sellel aastal võimalik kandideerida uuele ingliskeelsele õppekavale Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad).

IT Kolledžis saab kolme aastaga omandada praktilise rakendusliku IT-alase kõrghariduse. Sisseastumisavaldusi saab esitada päevaõppe õppekavadele IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad) ning õhtuõppe õppekavale Infosüsteemide analüüs. IT Kolledžisse kandideerimise eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus.

Vaata lähemalt: www.itcollege.ee/sisseastujale/

Täpsem info sisseastumistingimuste kohta: www.itcollege.ee/sisseastumistingimused/

Ingliskeelse õppekava Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad) sisseastumistingimused: www.itcollege.ee/en/admission/

Dokumente saab esitada sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee) 26. juuni – 6. juuli 2015. Kutsekeskhariduse omandanud ning enne 2004. aastat keskhariduse omandanud kandidaadid täidavad avalduse SAIS-is ja toovad kandideerimiseks vajalikud dokumendid IT Kolledžisse. Dokumente saab tuua IT Kolledžisse Raja tänav 4C, ruum 207 igal tööpäeval kell 10:00-16:00.

IT Kolledži päeva- ja õhtuõppesse võetakse vastu 200 uut tudengit. Sissesaanud tudengite nimekiri avaldatakse hiljemalt 10. juulil 2015 IT Kolledži kodulehel.

IT Kolledži kaugõppesse võetakse vastu 90 uut tudengit. Dokumentide vastuvõtt kaugõppe õppekavadele (IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus) toimub 3.-9. september 2015.

KÜBEROLÜMPIA JA KÜBERPÄHKEL

Sellel aastal on esmakordselt võimalik IT Kolledžisse sisseastumisel saada üks lisapunkt küberkaitsevõistlusel Küberolümpia või Küberpähkel I-III koha saavutamise eest.

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM

Matemaatika riigieksam ei ole IT Kolledžisse sisseastumisel nõutud, küll aga annab laia matemaatika ja varasematel aastatel sooritatud matemaatika riigieksami tulemus kandideerimisel kuni ühe lisapunkti.

IT-ALASTE PÄDEVUSTE TEST

Samuti on IT Kolledžisse sisseastumisel võimalik juurde saada kuni üks lisapunkt IT-alaste pädevuste testiga. IT-alaste pädevuste test ei ole kohustuslik ja seda on oodatud tegema eelneva IT-alase (töö)kogemusega kandidaadid. IT-alaste pädevuste test annab võimaluse juba IT-spetsialistina töötavale sisseastujale, kelle gümnaasiumiõpingud toimusid aastaid tagasi, et konkureerida otse gümnaasiumist tulevate kandidaatidega. Testile registreerumine toimub SAIS-is.

IT Kolledžisse sisseastumisel saavad lisapunkti gümnaasiumi astmes üleriigilisel koolinoorte matemaatika-, füüsika- või informaatikaolümpiaadil I-VI koha saanud, gümnaasiumi astmes rahvusvahelisel matemaatika-, füüsika- või informaatikaolümpiaadil osalenud, gümnaasiumi medaliga lõpetanud ja üleriigilisel infotehnoloogia kutsemeistrivõistlusel Noor Meister I-III koha saanud üliõpilaskandidaadid.

IT Kolledži eestikeelsed õppekavad – IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs – kuuluvad nutika spetsialiseerumise erialade hulka ja kõik õppima asunud tudengid saavad kandideerida erialastipendiumile – 160 eurot kuus. Stipendiumi väljamaksmist koordineerib SA Archimedese programm Primus. Stipendiume maksab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Täiskoormusega õppe valinud sisseastujad kandideerivad riigifinantseeritavale (TASUTA) õppekohale, va kandidaadid, kes on eelnevalt rakenduskõrgharidusõppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta õppinud. Osakoormusega õpe ja ingliskeelsel õppekaval õppimine on tasuline.

IT Kolledž on esimene kõrgkool Eestis, kes on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavade kvaliteedihindamise, saades rahvusvahelistelt hindamisekspertidelt positiivse hinnangu mõlemas hindamisprotsessis.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja alates 2015. aasta sügisest uuel ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad). Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 740 õppuri. IT Kolledžist on suundunud IT tööjõuturule 791 IT spetsialisti.

 

Lisainfo:

Dagmar Tamme, õppetöö spetsialist
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 830
E-post: dagmar.tamme@itcollege.ee
Skype: vastuvott_itcollege

Info edastas:
Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee

www.itcollege.ee
www.facebook.com/itcollege.ee
twitter.com/itcollege_ee
www.youtube.com/estonianitcollege

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
www.hitsa.ee

Free via Skype