TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledžisse on esitatud üle 650 avalduse, vastuvõtt lõpeb täna südaööl

06. juuli 2015  Pressiteated Uudised

Täna, 6. juuli südaööni saab esitada infosüsteemis SAIS sisseastumisdokumente IT Kolledži päevaõppe õppekavadele IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad) ning õhtuõppe õppekavale Infosüsteemide analüüs.

„Hetkel on IT Kolledžisse laekunud üle 650 sisseastumisavalduse,“ ütles IT Kolledži õppetöö spetsialist Dagmar Tamme. „Populaarseim õppekava on IT süsteemide arendus, kuhu on esitatud üle 350 avalduse. Märkimist väärib ka see, et 26% kõigist avalduste esitajatest on tüdrukud“, lisas Tamme.

IT Kolledži päeva- ja õhtuõppesse võetakse vastu 200 uut tudengit. Sissesaanud tudengite nimekiri avaldatakse hiljemalt 10. juulil 2015 IT Kolledži kodulehel.

IT Kolledži kaugõppesse võetakse vastu 90 uut tudengit. Dokumentide vastuvõtt kaugõppe õppekavadele (IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus) toimub 3.-9. september 2015.

IT Kolledžis saab kolme aastaga omandada praktilise rakendusliku IT-alase kõrghariduse. IT Kolledžisse kandideerimise eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus.

VIDEOD: IT Kolledži vilistlaste soovitused, miks õppida IT-d IT Kolledžis?

Vaata lähemalt: www.itcollege.ee/sisseastujale/

Täpsem info sisseastumistingimuste kohta: www.itcollege.ee/sisseastumistingimused/

Ingliskeelse õppekava Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad) sisseastumistingimused: www.itcollege.ee/en/admission/

Dokumente saab esitada sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee) kuni 6. juulini 2015. Kutsekeskhariduse omandanud ning enne 2004. aastat keskhariduse omandanud kandidaadid täidavad avalduse SAIS-is ja toovad kandideerimiseks vajalikud dokumendid IT Kolledžisse. Dokumente saab tuua IT Kolledžisse Raja tänav 4C, ruum 207 veel täna, 6. juulil kella 16:00-ni.

IT Kolledži eestikeelsed õppekavad – IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs – kuuluvad nutika spetsialiseerumise erialade hulka ja kõik õppima asunud tudengid saavad kandideerida erialastipendiumile – 160 eurot kuus. Stipendiumi väljamaksmist koordineerib SA Archimedese programm Primus. Stipendiume maksab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Täiskoormusega õppe valinud sisseastujad kandideerivad riigifinantseeritavale (TASUTA) õppekohale, va kandidaadid, kes on eelnevalt rakenduskõrgharidusõppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta õppinud. Osakoormusega õpe ja ingliskeelsel õppekaval õppimine on tasuline.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja alates 2015. aasta sügisest uuel ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad). Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 740 õppuri. IT Kolledžist on suundunud IT tööjõuturule 791 IT spetsialisti.

26.06.2015 IT Kolledžis algas vastuvõtt

 

Lisainfo:

Dagmar Tamme, õppetöö spetsialist
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 830
E-post: dagmar.tamme@itcollege.ee

 

Info edastas:
Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee

www.itcollege.ee
www.facebook.com/itcollege.ee
twitter.com/itcollege_ee
www.youtube.com/estonianitcollege

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
www.hitsa.ee