TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Esmakursuslane! Matemaatika tasanduskursuse algus 21. august

09. juuli 2015  Teated tudengitele Uudised

Ettevalmistuskursus valikaines I018 Matemaatika tasanduskursus

Aine kuulub õppekavade IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus valikainete hulka. Aine õpetamise eesmärk on tagada ettevalmistus läbimaks õppekava kohustuslikku ainet I101 Matemaatiline analüüs.

Õppetöö päevaõppe õppekavadele toimub enne õppeaasta algust 21. august – 03. september 2015 kuni kolmes õpperühmas. Kursusele registreerumine ja edasise tegevuskava tutvustamine toimub esimesel kokkusaamisel 21. augustil. Õppetöö on tihedalt põimunud auditoorse töö ja iseseisva tööga. 

I018 Matemaatika tasanduskursus, 2 EAP, 16 tundi harjutusi, 36 tundi iseseisvat tööd, õppejõud Ivar Porn.

Õppeaine kirjelduse leiad siit!

21. august (R) – 3,33 tundi    
 kl 12.00 – 13.45   ruum 314
 kl 14.00 – 14.45   ruum 314
22. august (L) – 3 tundi sh kontolltöö    
 I grupp kl   9.30 – 11.00   ruum 221
 kl 11.15 – 12.00   ruum 221
 II grupp kl 12.30 – 14.00   ruum 221
 kl 14.15 – 15.00   ruum 221
 III grupp kl 15.30 – 17.00   ruum 221
          kl 17.15 – 18.00   ruum 221

24. august (E) – 4 tundi sh kontrolltöö

   
I grupp kl  9.30 – 11.00   ruum 221
kl 11.15 – 12.45   ruum 221
II grupp kl 13.00 – 14.30   ruum 221
kl 14.45 – 16.15   ruum 221
III grupp kl 16.30 – 18.00   ruum 221
kl 18.15 – 19.45   ruum 221
25. august (T) – 3 tundi     
I grupp kl   9.30 – 11.00   ruum 221
kl 11.15 – 12.00   ruum 221
II grupp kl 12.30 – 14.00   ruum 221
kl 14.15 – 15.00   ruum 221
III grupp kl 15.30 – 17.00   ruum 221
kl 17.15 – 18.00   ruum 221
26. august (K) – iseseisev töö    
27. august (N) – 3 tundi sh kontrolltöö    
I grupp kl   9.30 – 11.00   ruum 221
kl 11.15 – 12.00   ruum 221
II grupp kl 12.30 – 14.00   ruum 221
 kl 14.15 – 15.00   ruum 221
 III grupp kl 15.30 – 17.00   ruum 221
 kl 17.15 – 18.00   ruum 221
28. august (R) – kontrolltöö tagasiside, konsultatsioon    
kl 14.00 – 15.30   ruum 221
03. september (N) – arvestus    
kl 14.00 – 15.45   ruum 221