TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Esmakursuslaste eelnädal

19. aug. 2015  Teated tudengitele Uudised

E S M A K U R S U S L A S T E L E

2015/2016. õa sügissemestri eelnädal 21. – 30. august 2015

Õppekava:       IT süsteemide arendus
                         IT süsteemide administreerimine
                         Infosüsteemide analüüs

 

26. august (K)      
         Õppejõud  Ruum
  10.00

Õppuri poolt tellitud ISIC-kaardi väljastamine

  Infolaud
  10.00

Õppeosakonnast allkirjastatud omafinantseeritavale õppekohale õppeteenuslepingu väljastamine

  407 
  12.00 – 13.15 Aktus   314
  13.30 – 15.00 Õpingukorralduse ja erialatutvustuse loeng

Andres Septer, Kristjan Karmo

314
  15.30 – 17.00 Tuutortund (õppekava Infosüsteemide analüüs,
õpperühmad IA17, IA18)
  317/319
27. august (N)      
  12.30 – 14.00 Tuutortund (õppekavad IT süsteemide administreerimine
ja IT süsteemide arendus, õpperühmad 11, 12)
  317/319
  14.30 – 15.45 Inglise keele test õppuritele,
kes soovivad alustada inglise keele õpinguid
Kärt Rummel 314
28. august (R)      
  10.00 – 11.30 Tuutortund (õppekava IT-süsteemide arendus,
õpperühmad 13,14 ja ka 15 – kes õpivad matemaatika tasanduskursusel)
  317/319
  12.00 – 13.30 Loeng “Huvitav eriala, mis “sunnib” õppima iga päev ja igal pool” Priit Raspel 314
  14.00 – 15.30 Matemaatika tasanduskursus, kontrolltöö tagasiside   221
  14.00 – 15.30 Tuutortund (õppekava IT süsteemide arendus, õpperühm 15)   317/319
  14.00 – 15.30 Inglise keele test õppuritele, kes soovivad alustada inglise keele õpinguid Kärt Rummel 316
  16.00 – 17.30 Inglise keele test õppuritele, kes soovivad  alustada inglise keele õpinguid Kärt Rummel 316

Ajakavas võib toimuda muudatusi.