TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumid

02. sept. 2015  Teated tudengitele

MTÜ SEB Heategevusfond ootab õppestipendiumile kandideerijaid

MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad. Stipendiumifondi suurus 2015. aastal on 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 25. september. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud tulust.
Stipendium on mõeldud:

  • õppemaksu tasumiseks,
  • õppevahendite soetamiseks ja/või
  • igakuiseks isemajandamiseks,
  • lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore ema stipendium).

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad, kes on emaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks: http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium

Lisainfo:
Merike Villard
Projektijuht
MTÜ SEB Heategevusfond
+ 372 665 5615
+372 506 0953
merike.villard@heategevusfond.ee
stipendium@heategevusfond.ee
www.heategevusfond.ee

Info vahendas IT Kolledži kvaliteedijuht
stipendiumiprogrammi koordinaator Merle Varendi