TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledžis algas kaugõppe vastuvõtt

03. sept. 2015  Pressiteated Uudised

Tänasest kuni 9. septembrini toimub Eesti Infotehnoloogia Kolledžis kaugõppe vastuvõtt õppekavadele IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus. IT Kolledži kaugõpe sobib eelkõige töötavatele inimestele, kes soovivad omandada kvaliteetset IT kõrgharidust põhitöö kõrvalt. Kandideerimise eeldus on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus.

IT Kolledži kaugõpe on 2006. aastal ellukutsutud õppevorm, kus osalemine eeldab väga suures mahus, vähemalt 75% ulatuses, tudengi iseseisvat tööd. Iseseisva õppe toetamiseks on õppekava ainekursused viidud e-õppe vormi ning õppematerjalid on kättesaadavad veebikeskkonnas. Valdav osa õppejõu ja ainekursusel osalejate omavahelisest suhtlusest toimub e-õppe suhtlusvahendite abil. Auditoorne õppetöö toimub õppesessioonidena nädalalõppudel reedest pühapäevani, keskmiselt iga kolme nädala tagant. Õpingute edukaks läbimiseks kaugõppe vormis on vajalik enesedistsipliin ja enesemotivatsiooni oskus.

IT Kolledži kaugõppesse võetakse vastu 90 uut tudengit. Sissesaanud tudengite nimekiri avaldatakse hiljemalt 14. septembril 2015 IT Kolledži kodulehel. Õppetöö kaugõppes algab 25. septembril 2015.

IT Kolledžisse kandideerimise eeldus on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus. Mõlemale õppekavadele toimub vastuvõtt ühtse pingerea alusel. Täiskoormusega õppe valinud sisseastujad kandideerivad riigifinantseeritavale (tasuta) õppekohale, va kandidaadid, kes on eelnevalt rakenduskõrgharidusõppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta õppinud. Osakoormusega õpe on tasuline.

IT-ALASTE PÄDEVUSTE TEST

IT Kolledžisse sisseastumisel on võimalik saada kuni üks lisapunkt IT-alaste pädevuste testi positiivse sooritamise eest. IT-alaste pädevuste test ei ole kohustuslik ja seda on oodatud tegema eelneva IT-alase (töö)kogemusega kandidaadid. IT-alaste pädevuste testi saab tulla sooritama 11. või 12. septembril IT Kolledžisse, testile registreerumine toimub SAIS-is.

KÜBEROLÜMPIA JA KÜBERPÄHKEL

Sellel aastal on esmakordselt võimalik IT Kolledžisse sisseastumisel saada üks lisapunkt küberkaitsevõistlusel Küberolümpia või Küberpähkel I-III koha saavutamise eest.

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM

Matemaatika riigieksam ei ole IT Kolledžisse sisseastumisel nõutud, küll aga annab laia matemaatika ja varasematel aastatel sooritatud matemaatika riigieksami tulemus kandideerimisel kuni ühe lisapunkti.

IT Kolledžisse sisseastumisel saavad lisapunkti gümnaasiumi astmes üleriigilisel koolinoorte matemaatika-, füüsika- või informaatikaolümpiaadil I-VI koha saanud, gümnaasiumi astmes rahvusvahelisel matemaatika-, füüsika- või informaatikaolümpiaadil osalenud, gümnaasiumi medaliga lõpetanud ja üleriigilisel infotehnoloogia kutsemeistrivõistlusel Noor Meister I-III koha saanud üliõpilaskandidaadid.

SISSEASTUMISDOKUMENTIDE VASTUVÕTT

Dokumente saab esitada sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee) 3. – 9. september 2015. Kutsekeskhariduse omandanud ning enne 2004. aastat keskhariduse omandanud kandidaadid täidavad avalduse SAIS-is ja toovad kandideerimiseks vajalikud dokumendid IT Kolledžisse. Dokumente saab tuua 5. – 9. september 2015 IT Kolledžisse Raja tänav 4C, ruum 222 iga päev (k.a laupäeval ja pühapäeval) kell 10.00-16.00.

Vaata lähemalt: www.itcollege.ee/kaugope

VIDEOD: IT Kolledži vilistlaste soovitused, miks õppida IT-d IT Kolledžis?

 

IT Kolledži eestikeelsed õppekavad – IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs – kuuluvad nutika spetsialiseerumise erialade hulka ja kõik õppima asunud tudengid saavad kandideerida erialastipendiumile – 160 eurot kuus. Stipendiumi väljamaksmist koordineerib SA Archimedese programm Primus. Stipendiume maksab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja alates 2015. aasta sügisest uuel ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad). Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes 899 õppurit. IT Kolledžist on suundunud IT tööjõuturule 791 IT spetsialisti.

08.07.2015 IT Kolledžisse soovib õppima asuda 818 tudengikandidaati

Lisainfo:

Dagmar Tamme, õppetöö spetsialist
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 830
E-post: dagmar.tamme@itcollege.ee

Info edastas:
Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee

www.itcollege.ee
www.facebook.com/itcollege.ee
twitter.com/itcollege_ee
www.youtube.com/estonianitcollege

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
www.hitsa.ee