TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Tüdrukute ja Poiste Karjääripäevad innustavad stereotüüpe murdma

14. okt. 2015  Pressiteated Uudised

Sel nädalal saab alguse 9.-12. klassi koolinoortele suunatud üritustesari Tüdrukute ja Poiste Karjääripäevad. Ettevõtmise eesmärgiks on tutvustada nii tüdrukutele kui poistele pigem teisele sugupoolele tuttavaid erialasid ning karjäärivõimalusi, et murda stereotüüpe haridus- ja tööturul.

Tüdrukute ja Poiste Karjääripäevad toimuvad teistkordselt kaheksateistkümnes erinevas ülikoolis, kutseõppekeskuses ning ettevõttes. Noored üle Eesti saavad võimaluse tutvuda erinevate erialadega ning kohtuda eriala spetsialistidega.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri Rait Kuuse sõnul on oluline, et nii tüdrukuid kui poisse innustataks tegema valikuid lähtuvalt oma huvidest, võimetest ja tänapäeva ühiskonna vajadustest. „Karjäärivalikute tegemise ajal on igati tänuväärne, kui lastel on võimalus tutvuda ka selliste erialadega, mis ehk tavapäraselt seostuvad pigem ühe kindla sooga. Tasub mõelda, tasub ehk proovidagi?”

“Eks sooline palgalõhegi ole osaliselt tingitud sellest, et mehed ja naised koonduvad erinevatesse valdkondadesse. Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas jääb aga jäik stereotüüpne mõtlemine lihtsalt ajale jalgu ega muuda ühiskonda kuidagi paremaks ega inimesi õnnelikumaks. Kõigil peab olema võimalus ilma eelarvamusteta oma võimeid rakendada,“ lisab Kuuse.

Tüdrukud viiakse tutvuma näiteks info-ja kommunikatsioonitehnoloogia, elektroonika ja robootika ning loodusteaduste valdkonnaga. Poistele seevastu räägitakse lähemalt pedagoogikast ja õe erialast. Karjäärivalikuid tutvustavad inspireerivad naised ning mehed, kes õpivad või töötavad oma soole kohaselt ebatraditsioonilisel erialal.

MTÜ Tech Sisters eestvedaja ja IKT maailmas tegutsev Mari-Liis Lind arvab, et taoline ettevõtmine on igati oluline. “See on väga tähis, et nii tütarlapsed kui noormehed oskaksid olla stereotüübivabad ja mõtleksid kastist väljapoole ehk annaksid soovi korral võimaluse sellisele tööalasele karjäärile, mis esmapilgul tundub nö ebatraditsiooniline.”

Ettevõtmise ellukutsujaks on Sotsiaalministeerium. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfondi programm „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011–2013”.

Rohkem infot Facebooki leheküljelt “Stereotüüp” https://www.facebook.com/stereotyyp

TÜDRUKUTE KARJÄÄRIPÄEV IT KOLLEDŽIS toimub 15. oktoobril kell 14-17.
Vajalik on eelnev registreerumine www.stereotyyp.ee kodulehel, kust saab ka täpsemat infot Tüdrukute ja Poiste Karjääripäevade kohta.

 

Lisainfo:

Nänsi Männik
Projekti kommunikatsioonipartner
Kommunikatsioonibüroo JLP | +372 51 84 282 | nansi.mannik@jlp.ee | skype: nm2nnik | www.jlp.ee