TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

20.01.16 Diplomitööde kaitsmine õppekavadel IT süsteemide arendus, infosüsteemide analüüs, tehnosuhtlus

Diplomitööde kaitsmine õppekavadel õppekavadel IT süsteemide arendus, infosüsteemide analüüs, tehnosuhtlus
toimus 20. jaanuaril 2016 kell 9:30-14:30

 

Komisjoni esimees Valdo Praust; Komisjoni koosseis: Kaido Kikkas, Alar Krist, Priidu Paomets, Tiina Seeman
Komisjoni Skype: kaitsmised_itcollege

 • Nutistu seadme andmehõive ning töötlemine Microsoft Azure pilves
  Priit Aarma
 • Nägemispuudega inimestele eestikeelse nutirakenduse loomine
  Karl Kadalipp
 • Personaliinfosüsteemi loomine Tieto Estonia AS-i näitel
  Kristo Kuiv
 • Ärianalüüsi platvormi laiendamine Balti riikidele AS-i SEB Eesti näitel
  Sander Laadi
 • Teenuspõhine dokumentide genereerimise süsteem
  Joonas Püüa
 • Big Data töötlus ja salvestamine Hadoop tööriistadega
  Margus Roo
 • Teradata andmebaasi kasutavate SPSS Modeleri ad-hoc päringute analüüs ja optimeerimine finantsettevõtte näitel
  Liubov Kyaes
 • Tarkvaraline lisakiht X-tee andmevahetuskihi testimise ja arendamise hõlbustamiseks – analüütiku vaade
  Tanel Ehrenpreis
 • IT teenuste halduse tarkvara juurutamine AS-i Würth näitel
  Aivar Ukleika