TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Matemaatika ja informaatika kursused IT Kolledži esmakursuslastele

07. juuli 2016  Teated tudengitele Uudised

itcollegeKuni 7. juuli südaööni toimub Eesti Infotehnoloogia Kolledži sisseastumisavalduste vastuvõtt päeva- ja õhtuõppe õppekavadele SAISis www.sais.ee.

11. ja 12. juulil saavad IT Kolledžis IT-alaste pädevuste testi sooritada kõik sisseastujad, kes on end sisseastumisavalduse esitamisel SAISis registreerinud.

IT-alaste pädevuste testi sooritamine ei ole IT Kolledžisse kandideerimisel kohustuslik. Testi edukas sooritamine eeldab varasemat (töö)kogemust IT-valdkonnas, test on valikvastustega ja kandidaat on selle sooritanud juhul, kui vähemalt 30% vastustest on õiged. Testi sooritanutele lisatakse konkursipunktide summale kuni 1 punkt (tulemus jagatakse 100-ga). Kolm esimest testi kõrgeimale tulemusele sooritanut pääsevad õppima pingereaväliselt. IT-alaste pädevuste testi näidisküsimused: www.itcollege.ee/it-alaste-padevuste-test/

IT Kolledži päeva- ja õhtuõppesse võetakse vastu 210 uut tudengit. Sissesaanud tudengite nimekiri avaldatakse hiljemalt 12. juulil 2016 IT Kolledži kodulehel ja 17. juulil on õppekohtadele vastu võetud üliõpilaskandidaatide õppetööle regisreerumise tähtaeg.

KURSUSED ESIMESE ÕPPEAASTA TUDENGITELE

IT Kolledžisse õppima asuvatele esimese kursuse päevaõppe tudengitele toimuvad ettevalmistavad kursused: MATEMAATIKA TASANDUSKURSUS ja INFORMAATIKA EELKURSUS.

MATEMAATIKA TASANDUSKURSUS toimub 18. august – 2. september 2016.

Aine I018 Matemaatika tasanduskursus kuulub õppekavade IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus valikainete hulka. Aine õpetamise eesmärk on tagada ettevalmistus läbimaks õppekava kohustuslikku ainet I101 Matemaatiline analüüs.
Lisainfo: www.itcollege.ee/esmakursuslane-matemaatika-tasanduskursuse-algus-18-august/

INFORMAATIKA EELKURSUS toimub 22. august – 9. september 2016.

Aine I253 Informaatika eelkursus kuulub kõigi õppekavade valikainete hulka. Aine õpetamise eesmärk on tagada ettevalmistus läbimaks õppekava kohustuslikke tehnilisi aineid ning tungivalt soovitatav õppuritele, kes sisseastumistestis said tulemuseks vähem kui 50 punkti.
Lisainfo: www.itcollege.ee/esmakursuslane-informaatika-eelkursuse-algus-22-august/

Õhtuõppes õppima asuvatele tudengitele toimuvad eelpool nimetatud kursused õppeaasta esimestel nädalatel. Täpsem info ilmub augustis IT Kolledži kodulehel.

22.-28. august on IT Kolledžis sügissemestri eelnädal, õppeaasta avaaktus toimub 24. augustil.

IT Kolledži õppeaasta ja sügissemester algab 29. augustil 2016.

Info edastas:

Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee
www.itcollege.ee
www.facebook.com/itcollege.ee
www.facebook.com/estonianitcollege
twitter.com/itcollege_ee
www.youtube.com/estonianitcollege