TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektori kohusetäitjana asub tööle Peeter Lorents

 

Alates 11. juulist 2016 asub Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektori kohusetäitjana tööle IT Kolledži kauaaegne külalisõppejõud, Estonian Business School`i professor Peeter Lorents.peeter_lorents_v

Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektori Tiit Roosmaa tähtajaline tööleping lõpeb 15. augustil 2016 ja Peeter Lorents asendab hetkel puhkusel viibivat rektorit ning juhib IT Kolledžit kuni korralise rektori valimiseni.

Peeter Lorents (PhD) on lõpetanud 1974. a Tallinna Ülikooli matemaatika eriala ja kaitsnud 1981. a. füüsika-matemaatikateaduste kandidaadi väitekirja Leningradi Riikliku Ülikooli (Peterburi Ülikool) Matemaatika Teaduskonnas.

Ta on olnud Riigikogu liige, töötanud haridus- ning peaministri nõunikuna.

Aastatel 2006 – 2012 on ta osalenud NATO Küberkaitsekeskuse töös, mille eesmärgiks on NATO vastavate doktriinide väljatöötamine, ekspertnõu pakkumine küberkaitse alal ning tegeliku tehnilise küberseire tegemine.

Eesti Infotehnoloogia Kolledžis õpetab Peeter Lorents õppeaineid: Loogika ja algoritmiteooria; Süsteemse käsitluse alused; Algebra ja graafiteooria.

Peeter Lorentsi CV ja erialased publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis saab omandada rakendusliku kõrghariduse õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad).

 

Lisainfo:

Peeter Lorents, rektori kt
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 800
E-post: peeter.lorents@itcollege.ee

 

Info edastas:
Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee

www.itcollege.ee
www.facebook.com/itcollege.ee
www.facebook.com/estonianitcollege
twitter.com/itcollege_ee
www.youtube.com/estonianitcollege