TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Huvi IT Kolledžisse õppima asumise vastu on viimase kuue aasta madalaim

13. juuli 2016  Pressiteated Uudised

EIK_oppehooneIT Kolledži päeva- ja õhtuõppe eestikeelsetele õppekavadele esitati 528 sisseastumisavaldust. Populaarseim õppekava oli IT süsteemide arendus, kuhu soovib õppima asuda 282 huvilist ehk üle poole sisseastujatest. Käesoleva nädala algul toimus IT Kolledžis IT-alast (töö)kogemust eeldav IT-alaste pädevuste test, mida käis sooritamas ligi kolmandik sisseastujatest. IT Kolledži ingliskeelsele õppekavale esitati 155 sisseastumisavaldust.

PÄEVA- ja ÕHTUÕPE

„IT Kolledži päeva- ja õhtuõppe õppekavadele on selleks aastaks vastuvõtt lõppenud ja kokku esitati eestikeelsetele õppekavadele 528 sisseastumisavaldust,“ ütles IT Kolledži õppetöö spetsialist Dagmar Tamme ja lisas, et eelneva aastaga võrreldes laekus avaldusi 30% vähem (2015. a esitati 756 sisseastumisavaldust). „Rohkem kui pooled sisseastujatest soovivad asuda õppima õppekaval IT süsteemide arendus ja neljandik õppekaval Infosüsteemide analüüs,“ märkis Tamme. „Positiivne on see, et 26% kõigist sisseastumisavalduse esitanutest olid naisterahvad, mida võib lugeda võrdlemisi heaks tulemuseks. Hetkel on naiste osakaal IT Kolledži 744 õppuri seas ligi 30%.“

„Sisseastumisavalduste järsu vähenemise taga võib tõenäoliselt olla HTMi, TTÜ ja ITLi vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamine toetamaks ettevalmistusi Eesti Infotehnoloogia Kolledži (EIK) ja Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) ühinemiseks, ja sellega kaasnenud meediakajastus IT Kolledži vastuvõtuperioodil, rõhuasetusega nagu oleks liitumise osas kõik juba otsustatud,“ ütles IT Kolledži õppeosakonna juhataja Inga Vau. „Hetkel pole ükski otsustusorgan (k.a Vabariigi Valitsus) ühinemist heaks kiitnud. Memorandumiga on kokku lepitud tingimused ja eesmärgid, mille täitmisel ja ühinemislepingus fikseerimisel tehakse lõplikud otsused, kas ühinemisega liigutakse edasi või mitte“, selgitas Vau.

INGLISKEELNE ÕPPEKAVA

„IT Kolledži ingliskeelsele õppekavale Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad) esitati 155 sisseastumisavaldust,“ ütles IT Kolledži rahvusvahelise õppe spetsialist Martina Tsänkmann ja lisas, et sellel aastal oli huvi suurem ja avaldusi esitati kaks ja pool korda rohkem kui eelneval aastal. „Dokumentide vastuvõtt Euroopa Liidu välistele kandidaatidele lõppes käesoleva aasta 1. mail ja täiendavate vestluste tulemusena on ingliskeelsele õppekavale õppima asumise kinnituse saanud 15 riigi kandidaadid – Bangladesh, Brasiilia, Gruusia, Holland, Iraan, Itaalia, Jaapan, Keenia, Kuuba, Läti, Nigeeria, Pakistan, Türgi, Ukraina, Venemaa.“

IT Kolledži päeva- ja õhtuõppesse võetakse vastu 210 uut tudengit (120 päevaõppesse, 60 õhtuõppesse ja 30 ingliskeelsele õppekavale). Sissesaanud tudengite nimekiri avaldatakse täna, 13. juulil 2016 sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee). Vastuvõetud kandidaadid peavad oma õppimissoovi kinnitama SAIS-is.

IT Kolledži 17. õppeaasta avaaktus toimub 24. augustil kell 12.00.

Lisaks päeva- ja õhtuõppele on võimalik õppima asuda ka IT Kolledži kaugõppes, kuhu võetakse vastu 120 uut tudengit. Dokumentide vastuvõtt kaugõppe õppekavadele (IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus) toimub 1. – 7. september 2016:

  • 1. – 2. september 2016 kandideerimisavalduste esitamine ainult SAIS-is;
  • 3. – 7. september 2016 (k.a pühapäeval) kandideerimisavalduste esitamine SAIS-is ja IT Kolledžis kohapeal.

IT Kolledžis saab kolme aastaga omandada praktilise rakendusliku IT-alase kõrghariduse. IT Kolledžisse kandideerimise eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus.

Täiskoormusega õppe valinud sisseastujad kandideerivad riigifinantseeritavale (TASUTA) õppekohale, va kandidaadid, kes on eelnevalt rakenduskõrgharidusõppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta õppinud. Osakoormusega õpe ja ingliskeelsel õppekaval õppimine on tasuline.

IT Kolledž on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavade kvaliteedihindamise, saades rahvusvahelistelt hindamisekspertidelt positiivse hinnangu mõlemas hindamisprotsessis.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis saab omandada rakendusliku kõrghariduse õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad).

Lisainfo:

Dagmar Tamme, õppetöö spetsialist
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 830
E-post: dagmar.tamme@itcollege.ee

Martina Tsänkmann, rahvusvahelise õppe spetsialist
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 831
E-post: martina.tsankmann@itcollege.ee

Inga Vau, õppeosakonna juhataja
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 836
E-post: inga.vau@itcollege.ee

Info edastas:
Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee

www.itcollege.ee
www.facebook.com/itcollege.ee
www.facebook.com/estonianitcollege
twitter.com/itcollege_ee
www.youtube.com/estonianitcollege

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
www.hitsa.ee