TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Esmakursuslane! Informaatika eelkursuse algus 22. august

05. aug. 2016  Teated tudengitele Uudised

Info valikainest „I253 Informaatika eelkursus“

Aine kuulub kõigi õppekavade valikainete hulka. Aine õpetamise eesmärk on tagada ettevalmistus läbimaks õppekava kohustuslikke tehnilisi aineid ning tungivalt soovitatav õpilastele, kes sisseastumistestis said tulemuseks vähem kui 50 punkti.
Informaatika eelkursus algab päevaõppe õppekavadel enne õppeaasta algust, so 22. augustil ja kestab 09. septembrini 2016. Kursusele registreerumine ja edasise tegevuskava tutvustamine toimub esimesel kokkusaamisel (22.08.2016). Õppetöö on tihedalt põimunud auditoorse töö ja iseseisva tööga.

I253 Informaatika eelkursus, 2 EAP, 24 kontakttundi, 28 tundi iseseisvat tööd, õppejõud Lauri Võsandi koos tuutoritega.
Õppeaine kirjeldus https://itcollege.ois.ee/et/subject/view?subject_id=286&year=2016

 22. august (E) – 4 tundi

I grupp               kell  11.45 – 13.15       ruum 319
I grupp               kell  13.45 – 15.15       ruum 319

II grupp             kell  14.00 – 15.30       ruum 410
II grupp             kell  15.45 – 17.15       ruum 410

23. august (T) – 4 tundi

I grupp               kell  08.15 – 09.45       ruum 319
I grupp               kell  12.00 – 13.30       ruum 410

II grupp             kell  08.15 – 09.45       ruum 410
II grupp             kell  10.00 – 11.30       ruum 410

24. august (K) – 4 tundi

I ja II grupp       kell  15.15 – 16.45       ruum 319 ja 410

I ja II grupp       kell  17.00 – 18.30       ruum 319 ja 410

Õppetööga samal ajal toimuvate tundide kohta saab täpsema info augustis.