TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Esmakursuslane! Matemaatika tasanduskursuse algus 18. august

05. aug. 2016  Teated tudengitele Uudised

Info valikainest „I018 Matemaatika tasanduskursus“

Aine kuulub õppekavade IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus valikainete hulka. Aine õpetamise eesmärk on tagada ettevalmistus läbimaks õppekava kohustuslikku ainet I101 Matemaatiline analüüs.

Matemaatika tasanduskursus algab päevaõppe õppekavadel enne õppeaasta algust, so 18. augustil ja kestab 02. septembrini 2016. Kursusele registreerumine ja edasise tegevuskava tutvustamine toimub esimesel kokkusaamisel (18.08.2016). Õppetöö on tihedalt põimunud auditoorse töö ja iseseisva tööga.

I018 Matemaatika tasanduskursus, 2 EAP, 16 tundi harjutusi, 36 tundi iseseisvat tööd, õppejõud Ivar Porn.
Õppeaine kirjeldus: https://itcollege.ois.ee/et/subject/view?subject_id=144&year=2015

18. august (N) – 4 tundi

kell  12.00 – 13.30       ruum 314, II korrus
kell  14.00 – 15.30       ruum 314, II korrus

19. august (R) – 3 tundi, sh kontrolltöö 1

kell  10.00 – 11.30       ruum 221
kell  12.00 – 12.45       ruum 221 (kontrolltöö)

22. august (E) – 2 tundi

I grupp              kell  10.00 – 11.30       ruum 221
II grupp             kell  12.00 – 13.30       ruum 221

23. august (T) – 3 tundi, sh kontrolltöö 2

I grupp              kell  10.00 – 11.30       ruum 221
II grupp             kell  12.00 – 13.30       ruum 221
I+II grupp          kell  14.00 – 14.45       ruum 221

24. august (K) – iseseisev töö

25. august (N) – 2 tundi

I grupp              kell  10.00 – 11.30       ruum 221
II grupp             kell  12.00 – 13.30       ruum 221

26. august (R) – 2 tundi, sh kontrolltöö 3

kell  10.00 – 11.30       ruum 221

29. august (E) – kontrolltöö tagasiside, konsultatsioon

kell  16.00 – 17.30       ruum 221

2. september (R) – arvestus

kell  14.00 – 15.45       ruum 221

Õppetööga samal ajal toimuvate tundide kohta saab täpsema info augustis.