TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Esmakursuslaste eelnädal

16. aug. 2016  Teated tudengitele Uudised

E S M A K U R S U S L A S T E L E

2016/2017. õa sügissemestri eelnädal 22. – 28. august 2016

 

 Õppekava:   IT süsteemide arendus
 IT süsteemide administreerimine
 Infosüsteemide analüüs

                                           

Õppejõud Ruum
18. august (N)
12.00 Matemaatika tasanduskursuse algus IT süsteemide arenduse ja IT süsteemide administreerimise tudengitele Ivar Porn 314
22. august (E)
11.45 Informaatika eelkursuse algus IT süsteemide arenduse ja IT süsteemide administreerimise tudengitele Lauri Võsandi 319
24. august (K)
10.00 – 11.30 Tuutortund
(õppekava Infosüsteemide analüüs, õpperühmad IA17, IA18)
317/319
12.00 –  13.15 Aktus 314
13.30 – 15.00 Õpingukorralduse ja erialatutvustuse loeng Andres Septer 314
25. august (N)
10.00 –
11.30
Tuutortund
(õppekavad IT süsteemide administreerimine  ja IT süsteemide arendus, õpperühmad 13, 14, 15)
317/319
12.00 – 13.30 Tuutortund
(õppekavad IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus,
õpperühmad 11, 12)
317/319
26. august (R)
12.00 – 13.30 Loeng “Huvitav eriala, mis “sunnib” õppima iga päev ja igal pool” Priit
Raspel
314
29. august (E)
16.00 –   17.30 Inglise keele test õppuritele, kes soovivad alustada inglise keele õpinguid Kärt Rummel 314
2. september (R)
14.00 –  15.30 Inglise keele test õppuritele, kes soovivad  alustada inglise keele õpinguid Kärt Rummel 314
17.00 –  18.30 Inglise keele test õppuritele, kes soovivad  alustada inglise keele õpinguid Kärt Rummel 314

Ajakavas võib toimuda muudatusi, jälgi õppeinfosüsteemis (ÕIS) tunniplaani.