TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledž alustab uue arendusprojektiga

EIK_oppehooneEesti Infotehnoloogia Kolledž alustab uue arendusprojektiga „Virtuaalsete õpiruumide ja simulatsioonikeskkonna loomine ja juurutamine“ (VÕSA). Projekti eesmärk on luua uudne, õppetegevust toetav ja laiendav virtuaalne õpikeskkond, mis võimaldab muuta IKT õpet praktilisemaks, paindlikumaks ja õppijat toetavamaks.

„Tihti on õpe liiga teoreetiline ja õppurid ei seosta õpitut praktiliste IKT probleemidega,“ rääkis VÕSA projekti arendusjuht Margus Ernits. „Projekti käigus loome mängulise, reaalseid probleeme simuleeriva õpikeskkonna, mis muudab igava kodutöö huvitavaks ja motiveeriks õppureid rohkem pingutama,“ lisas Ernits.

Õppur siseneb simulatsioonikeskkonda veebisirvija abil ning satub õpiruumi, kus on virtualiseeritud e-teenused, serverid, tööjaamad, kuid ka küberkurikaelad, kes õppuri kaitstavat simulatsiooni ründavad. Õppur leiab ja lahendab probleeme ning kaitseb oma teenuseid ja süsteeme.

Simulatsioonikeskkond võimaldab õpetada nii IT süsteemide administreerimise, IT süsteemide arendamise kui ka küberturbe tehnoloogiate õppekavade õppureid.

Projekti tulemusena valmivat simulatsioonikeskkonda saavad kasutada ka teised osapooled, mis aitab suurendada koostööd ka erinevate õppeasutuste ning tööandjate vahel.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest “Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ prioriteetse suuna “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse “Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele” raames.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis saab omandada rakendusliku kõrghariduse õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad).

 

Lisainfo:

Margus Ernits, VÕSA projekti arendusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
margus.ernits@itcollege.ee

Karin Kuldmets, VÕSA ja täiendusõppe projektijuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
+372 6285 833; +372 5647 0560
karin.kuldmets@itcollege.ee
www.itcollege.ee

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

 

 

 

 

 

 

 

 

Info edastas:
Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee
www.itcollege.ee
www.facebook.com/itcollege.ee
www.facebook.com/estonianitcollege
twitter.com/itcollege_ee
www.youtube.com/estonianitcollege

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
www.hitsa.ee