TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Tarkusepäeval algas IT Kolledžis kaugõppe vastuvõtt

laptop_itcollege_kaugopeTänasest kuni 7. septembrini toimub Eesti Infotehnoloogia Kolledžis kaugõppe vastuvõtt õppekavadele IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus. IT Kolledži kaugõpe sobib eelkõige töötavatele inimestele, kes soovivad omandada kvaliteetset IT kõrgharidust põhitöö kõrvalt. Kandideerimise eeldus on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus.

IT Kolledži kaugõpe on õppevorm, kus osalemine eeldab väga suures mahus, vähemalt 75% ulatuses, tudengi iseseisvat tööd. Iseseisva õppe toetamiseks on õppekava ainekursused viidud e-õppe vormi ning õppematerjalid on kättesaadavad veebikeskkonnas. Valdav osa õppejõu ja ainekursusel osalejate omavahelisest suhtlusest toimub e-õppe suhtlusvahendite abil. Auditoorne õppetöö toimub õppesessioonidena nädalalõppudel reedest pühapäevani, keskmiselt iga kolme nädala tagant. Õpingute edukaks läbimiseks kaugõppe vormis on vajalik enesedistsipliin ja enesemotivatsiooni oskus.

IT Kolledži kaugõppesse võetakse vastu 120 uut tudengit. Sissesaanud tudengite nimekiri avaldatakse hiljemalt 12. septembril 2016 sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee). Õppetöö algab 23. septembril 2016.

Vaata lähemalt: www.itcollege.ee/kaugope/

IT KOLLEDŽI VASTUVÕTUTINGIMUSED ON MUUTUNUD

IT Kolledži eestikeelsetele õppekavadele kandideerides on vastuvõtu pingerea moodustamise aluseks (kutse)keskharidustunnistuselt järgmiste õppeainete hinnete keskmine jagatuna kahega:

  • eesti keel;
  • inglise keel (või seda asendav A-võõrkeel);
  • matemaatika (nii kitsas, lai kui enne 2014. aastat sooritatud);
  • füüsika.

Täiendavaid konkursipunkte on võimalik saada:

  • Riigieksamid: laia matemaatika riigieksami (võrdsustatud varasematel aastatel sooritatud matemaatika riigieksamiga) positiivne tulemus jagatakse 100-ga ja liidetakse konkursipunktidele (riigieksam ei ole sisseastumisel nõutud); eesti keele riigieksami positiivne tulemus jagatakse sajaga ja liidetakse konkursipunktidele (riigieksam ei ole sisseastumisel nõutud);
  • Medal: gümnaasiumi medaliga lõpetanud üliõpilaskandidaadile liidetakse konkursipunktide summale 1 punkt;
  • Olümpiaadid: gümnaasiumi astmes üleriigilisel koolinoorte matemaatika-, füüsika- või informaatikaolümpiaadil I-X koha saanud, gümnaasiumi astmes rahvusvahelisel matemaatika-, füüsika- või informaatikaolümpiaadil osalenud, üleriigilisel infotehnoloogia kutsemeistrivõistlusel Noor Meister või küberkaitsevõistlustel Küberolümpia või Küberpähkel I-III koha saanud üliõpilaskandidaadile liidetakse konkursipunktide summale 1 punkt;
  • IT-alaste pädevuste test: peale avalduste esitamise perioodi lõppu on võimalik sooritada IT-alaste pädevuste test (eeldab eelnevat IT-alast (töö)kogemust). Test koosneb valikvastustest ja positiivselt sooritavad selle kandidaadid, kellel on vähemalt 30% õigeid vastuseid. Testist läbisaanutele lisatakse konkursipunktide summale kuni 1 punkt (testitulemus jagatakse 100-ga). Kolm esimest testi kõrgeimale tulemusele sooritanut pääsevad õppima pingereaväliselt.

Täpsem info sisseastumistingimuste kohta: www.itcollege.ee/sisseastumistingimused/

Täiskoormusega õppe valinud sisseastujad kandideerivad riigifinantseeritavale (TASUTA) õppekohale, va kandidaadid, kes on eelnevalt rakenduskõrgharidusõppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta õppinud. Osakoormusega õpe on tasuline.

SISSEASTUMISDOKUMENTIDE VASTUVÕTT

Dokumente saab esitada SAIS-is 1. – 7. september 2016. Kutsekeskhariduse omandanud ning enne 2004. aastat keskhariduse omandanud kandidaadid täidavad avalduse SAIS-is ja toovad kandideerimiseks vajalikud dokumendid IT Kolledžisse. Dokumente saab tuua 3. – 7. september 2016 IT Kolledžisse Raja tänav 4C, ruum 222 iga päev (k.a laupäeval ja pühapäeval) kell 10.00-16.00.

IT Kolledži õppekavad kuuluvad nutika spetsialiseerumise erialade hulka ja kõik õppima asunud tudengid saavad kandideerida erialastipendiumile – 160 eurot kuus. Stipendiumi väljamaksmist koordineerib SA Archimedes. Stipendiume maksab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

IT Kolledž on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavade kvaliteedihindamise, saades rahvusvahelistelt hindamisekspertidelt positiivse hinnangu mõlemas hindamisprotsessis.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis saab omandada rakendusliku kõrghariduse õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad). Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 950 õppuri.

Lisainfo:

Dagmar Tamme, õppetöö spetsialist
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tel 6285 830
E-post: dagmar.tamme@itcollege.ee

Info edastas:
Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee

www.itcollege.ee
www.facebook.com/itcollege.ee
www.facebook.com/estonianitcollege
twitter.com/itcollege_ee
www.youtube.com/estonianitcollege

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
www.hitsa.ee