TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Konkurss intensiivõppenädalale IT Kolledžis

05. sept. 2016  Teated tudengitele Uudised

Laienda oma rahvusvahelist õpikogemust IT Kolledžis!

Pakume tudengitele võimalust saada väärtuslik ja reaalses töös kasutatav meeskonnatöö kogemus. Tudengitel, kes on jõudnud vähemalt teisele õppeaastale on võimalus osaleda intensiivõppenädalal. Peamine eesmärk on pakkuda võimalust oma teadmiste ja oskuste proovilepanekuks selliste ülesannete lahendamisel, mis eeldavad mitmetest erinevatest ainetest omandatu rakendamist.

Lisainfot vt Intensive Technology Training

Koht: Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Aeg: 24.10 – 28.10.2016 (üks nädal)
Osalejad:
Leedust, Soomest, Kreekast, Saksamaalt ja Eestist
Kursuse maht: 2 EAP-d täienduskoolitusena, mida saab soovi korral arvestada IT Kolledži õppekava täitmisel vabaainena.

Kasu tudengile:

  • Rahvusvaheline meeskonnatöö kogemus;
  • Reaalelulise ülesande lahendamise kogemus;
  • Oma seniste teadmiste ja oskuste proovilepanek;
  • Uute ja huvitavate teadmiste saamine;
  • Tasuta täienduskoolitus, võimalus arvestada õppekava täitmisel;
  • Tutvused erialases networkis.

Nõuded tudengile

  • Soov suhelda intensiivselt rahvusvahelises meeskonnas inglise keeles;
  • 100% osalemist nädala jooksul;
  • Alates II õppeaasta tudeng.

Kompenseeritavad kulud:

  • ühisüritused ja toitlustus on osavõtjatele tasuta.

Kursusel saab osaleda 10 IT Kolledži tudengit alates teisest õppeaastast!

Kursusel osalemiseks palun esitada IT Kolledži õppeosakonda avaldus hiljemalt 25.09.2016, kus põhjendate osalemissoovi. Avaldus edastada õppeosakonda paberkandjal või e-mailile:  Martina.Tsankmann@itcollege.ee. Osalejad selguvad septembri lõpuks.

Küsimuste korral palun pöörduge: Martina.Tsankmann@itcollege.ee.