TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Alates tänasest on IT Kolledži tudengitel võimalus testida uudseid praktilisi virtuaallaboreid. Tule ja proovi!

24. nov. 2016  Teated tudengitele Uudised

Kaasajal on juurdumas uued lähenemised IT süsteemide administreerimise ja arenduse õppekavadele, kus varasemalt peeti tavapäraseks kitsale valdkonnale või ülesannetele spetsialiseerumist. Enam ei ole mõeldav, et ettevõttes töötav administraator ei oska ridagi koodi skriptida või et tarkvaraarendaja jääb Linuxi käsureal hätta.

Vaatamata sellele, et arendajate õppekavas ei ole täna veel administreerimise põhitõdesid õpetavaid aineid, on IT Kolledži tudengitel võimalus teha läbi virtuaalseid reaalelul baseeruvaid ning praktilisi oskusi õpetavaid laboreid virtuaallaborite süsteemis i-tee. Hetkel on õppuritele testimiseks ning tagasisidestamiseks kättesaadavad kolm alg- või kesktasemel haldustegevusi õpetavat laborit. Testimiseks mõeldud laborid on suunatud arenduse tudengitele, kuid on sobilik ka teiste õppekavade tudengite teadmiste hindamiseks, mistõttu pane end ikkagi kirja, kui soovid samuti laboreid proovida.

Laborite edasiarenduseks ning paremaks sisu pakkumiseks ootame kõigi labori testijate tagasisidet labori sisu, ülesannete ning keskkonna enda kohta.

Õppuritele kättesaadavad laborid:

DEVOPS User Management – Praktilisi Linuxi käsureal teostatavaid kasutajate haldamise oskusi ja teadmisi õpetav labor. Õpiruum on suunatud algajale ja ka edasijõudnud Linuxi käsurea valdajaile. Õpiruumi läbimise järel teab ja oskab õppur vaadelda, luua, muuta ning eemaldada Linuxi käsureal lokaalseid kasutajaid; hallata kasutajate paroole ning nendega seotud gruppe.

DEVOPS Final Test – Praktilisi Linuxi käsureal teostatavaid administreerimise oskusi ja teadmisi hindav labor. Õpiruum on suunatud algajale ja ka edasijõudnud Linuxi käsurea valdajaile. Labor koosneb ligi 20nest praktilisest ülesandest, millega erinevate valdkondade teadmisi hinnata. Õpiruumi läbimise järel oskab õppur hinnata oma baasoskui Linuxi käsureal administreerimisülesannete tegemiseks.

HTTPS Security – Veebiserveri tarkvarade (Apache ja Nginx) paigaldamist ja konfigureerimist ning HTTPS protokolli turvalist realiseerimist ja testimist õpetav labor. Lisaks käsitleb labor mõningaid levinud HTTPS protokolli ja selle realiseerimise haavatavusi. Õpiruum on suunatud õppurile, kellel on algteadmised Linuxi käsureast ning tööriistadest. Õpiruumi läbimise järel oskab õppur paigaldada ja seadistada kahte enimlevinud veebiserveri tarkvara ning nendel HTTPS protokolli realiseerida.

Registreeri end virtuaallaborite süsteemi ligipääsemiseks google vormi kaudu.

Eesti Infotehnoloogia Kolledži arendusprojekti „Virtuaalsete õpiruumide ja simulatsioonikeskkonna loomine ja juurutamine“ (VÕSA) eesmärk on luua uudne, õppetegevust toetav ja laiendav virtuaalne õpikeskkond, mis võimaldab muuta IKT õpet praktilisemaks, paindlikumaks ja õppijat toetavamaks.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest “Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ prioriteetse suuna “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse “Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele” raames.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis saab omandada rakendusliku kõrghariduse õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad).

19.08.2016 IT Kolledž alustab uue arendusprojektiga

Lisainfo:

Katrin Loodus, VÕSA projekti õpiruumide spetsialist
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
katrin.loodus@itcollege.ee

Karin Kuldmets, VÕSA ja täiendusõppe projektijuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
+372 6285 833; +372 5647 0560
karin.kuldmets@itcollege.ee
www.itcollege.ee

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info edastas:
Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee
www.itcollege.ee
www.facebook.com/itcollege.ee
www.facebook.com/estonianitcollege
twitter.com/itcollege_ee
www.youtube.com/estonianitcollege

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
www.hitsa.ee