TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledži õppejõud Roman Kuchin pälvis maailmas tunnustatud Cisco eksperditaseme CCIE sertifikaadi

IT Kolledži õppejõud Roman Kuchin läbis edukalt Cisco eksperditaseme eksamid ja pälvis maailmas tunnustatud CCIE sertifikaadi, mida omavad hetkel Eestis vaid üksikud eksperdid.

Cisco võrgustikueksperdi (CCIE) ja võrgudisainieksperdi (CCDE) sertifikaate tunnustatakse ülemaailmselt selle valdkonna prestiižseimate kutsetunnistustena. Kehtiva CCIE või CCDE sertifikaadi omanik on tunnustatud ekspert võrgutehnoloogia alal. CCIE/CCDE kogukonda tuntakse sügavate tehniliste teadmiste poolest ning selle liikmeid rakendatakse kõige nõudlikumate võrgutehnoloogia-alaste ülesannete lahendamisel.

Lisainfo Cisco sertifikaatide kohta:
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications

Roman Kuchin on Eesti Infotehnoloogia Kolledži korraline õppejõud alates 2014. aasta sügissemestrist. Roman viib IT Kolledžis õppetööd läbi järgmiste õppeainete raames: Võrgu administreerimine, marsruuterid; CCNP 1 marsruutimine; Traadita side alused; Sidevõrkude alused ja Sidevõrgud. Lisaks on Roman esindanud IT Kolledžit mitmetel välismessidel ja turundanud IT Kolledži ingliskeelset õppekava Küberturbe tehnoloogiad (Cyber Security Engineering).

Cisco võrguakadeemia IT Kolledžis

Cisco võrguakadeemia programm käivitati Eestis 2001. a. novembris kui Eesti Infotehnoloogia Kolledž sai Cisco Regionaalakadeemia staatuse. 22. juulil 2002. aastal avati pidulikult võrguakadeemia labor.

Cisco võrguakadeemia neli esimest kursust on integreeritud IT Kolledži õppekavadesse ja õppetöö viiakse läbi kahe semestri jooksul. Kombineerides loenguid, e-õppel baseeruvaid materjale ja laboris tehtavat tööd on tulemuseks põhiteadmised arvutivõrkude ja neid ühendavate seadmete kohta ning soovi korral ka rahvusvaheline sertifikaat CCNA (Cisco Certified Network Associate).

2005. aasta alguses sai IT Kolledž CCNP (Cisco Certified Network Professional) lokaalakadeemiaks kogu Baltikumis. 4 semestri pikkuse CCNP õppeprogrammiga alustas IT Kolledž 2005. aasta sügissemestril.

Tagasiside tudengitelt on näidanud, et Cisco programmi raames omandatud teadmistest on tudengitel praktikakohtades väga suur kasu. Ka on Cisco võrguakadeemia kursused ühed populaarsematest tööalase täiendusõppe programmis.

Lisainfo:
www.itcollege.ee/cisco-vorguakadeemia/
www.itcollege.ee/taiendusope/cisco-vorguakadeemia/

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis saab omandada rakendusliku kõrghariduse õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad). Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 1040 õppuri. IT Kolledži kaasaegses õppehoones jagavad teadmisi oma ala parimad professionaalid.

Info edastas:

Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel +372 6285 817
marje.meenov@itcollege.ee
www.itcollege.ee
www.facebook.com/itcollege.ee
www.facebook.com/estonianitcollege

twitter.com/itcollege_ee
www.youtube.com/estonianitcollege

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
www.hitsa.ee