TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Konkurss Erasmus+ programmiga välisõpingutele või -praktikale

03. märts 2017  Teated tudengitele Uudised

Konkurss Erasmus+ programmi 2017/2018 õppeaasta sügissemestri vahetusüliõpilaste ja välispraktika sooritusteks on avatud ajavahemikus  03. – 12. märts  2017.
Vahetusüliõpilaste õppekohtadele kandideerimine

Konkursil osalemise tingimused:

 • oled immatrikuleeritud üliõpilane ja Erasmuse õppeperioodi alguseks lõpetanud 1. õppeaasta
 • oled Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanik;
 • läbid välisõpingutega vähemalt 15 EAP, millega täidad ühtlasi kolledži õppekava.

Konkursil kandideerimiseks palume esitada õppeosakonda järgmised allkirjastatud dokumendid:

1) vabas vormis motivatsioonikiri (max 1 A4), kus on märgitud:

 • millises IT Kolledži partnerkõrgkoolis soovid õppida,
 • põhjenda, miks on valitud just see õppeasutus ja kuidas seal õpetatav haakub, erialaõpingutega IT Kolledžis,
 • tuua välja võõrkeele oskuse tase.

2) Välisõpingute kava:

 • mis on korrektselt täidetud ja vastavusse viidud enda õppekava ainetega IT Kolledžis;
 • siit leiad valisopingute kava.

*Konkursil arvestatakse kandidaatide õppeedukust, täiskoormuse nõude täitmist ja kandideerimissoovi põhjendatust.

IT Kolledžil on Erasmus partnerkõrgkoolid:
Leedus, Poolas, Portugalis, Saksamaal, Soomes, Taanis, Türgis, Slovakkias, Hollandis, Kreekas, Austrias ja Rootsis.
Täpsem info partnerkõrgkoolide kohta IT Kolledži koduleheküljel: https://www.itcollege.ee/tudengile/erasmus/oppima/ .

Välispraktika

Erasmuse stipendiumiga on õigus minna välispraktikale üliõpilasel, kes:

 • on täitnud praktikale pääsemise eeltingimused IT Kolledžis,
 • on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanik,
 • on immatrikuleeritud Eesti kõrgkooli tasemeõppesse (sõltumata kodakondsusest ja elamisloast).

*Kandideerimiseks esita õppeosakonda motivatsioonikiri ja esialgne praktikaplaan (kui juba on).

Küsimuste korral pöördu julgesti!

Martina Tsänkmann
rahvusvahelise õppe spetsialist, õppekonsultant
martina@itcollege.ee